Poul Freddie Klindrup

List Senioringeniørlisten
Alder / Age 81
Uddannelse / Education Teknikumingeniør
Retning / Field Svagstrøm, teknikumingeniør
Hvem er jeg?
Jeg har været medlem sinden 1963, har deltaget i bestyrelsesårbejde siden 1979 i Djurslandafd, resionesbestyrelsen og senioringeniør udvalget i IDA Østjylland. 

Candidates in