Bent Højgaard

List Senioringeniørlisten
Alder / Age 74
Uddannelse / Education Teknikumingeniør
Retning / Field Bygge og anlæg, teknikumingeniør
Hvem er jeg?
Har været ansat i Grenaa Kommune og Norddjurs Kommune i 30 år.
Hvoraf de sidste 23 år som bygningsinspektør.
Jeg har været aktiv i IDA i ca. 40 år i Afdeling Djursland. I flere perioder som formand og i mange år som udpeget medlem fra afdelingen i region Østjylland.
Pt. næstformand i Djursland Afdeling og udpeget medlem i Region Østjylland..

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg vil gerne underbygge IDA Senioringeniørlistens mærkesager og komme med inspiration til arbejdet.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg arbejder for IDA i særdeleshed for at lave sociale - og mindre faglige arrangementer for medlemmerne, så det bliver nemt at deltage. Men jeg har et særlig focus på større sociale arrangementer for at tiltrække de yngre medlemmer, der kan danne grundlag for en netværksdeling her og nu og engagement i foreningens arbejde fremover.

Candidates in