Allan Bak Ahrensberg

Liste Bæredygtig Ledelse
Alder / Age 66
Arbejdssted / Workplace Excellence Danmark ApS
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Kemi