Lars Goldschmidt

Liste Bæredygtig Ledelse
Alder / Age 66
Arbejdssted / Workplace Goldschmidt Rise and Shine I/S
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Kemi