Juliane Marie Neiiendam

List Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Education Kandidatuddannelser (civilingeniør)
Field Elektroteknologi
Hvem er jeg?

Hvordan kan jeg hjælpe?

Jeg er en ildsjæl, der brænder for at sikre, at IDA er der for medlemmerne i deres dagligdag. IDA skal følge med tiden, og jeg vil gerne hjælpe dig med at få en endnu bedre forening.

Jeg har de sidste 3 år siddet i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, hvor vi har fået rykket på trivselsdagsordenen og fået sat god ledelse i strategien for IDA. Sammen kan vi skabe et fundament for innovation, der sikrer at IDA er hvor vores medlemmer kan få glæde af foreningen.

Jeg har en passion for trivsel, motivation, tværgående samarbejde og at gøre en positiv forskel for vores medlemmer.

Jeg er i dag:

 • I IDAs hovedbestyrelse og forretningsudvalg
 • Listefører for Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
 • Formand for IDA København
 • Næstformand for IDA Selvstændig
 • Bestyrelsesmedlem i IDA Global

Ud over IDA sidder jeg også i:

 • Bestyrelsen for Kvinderådet i Danmark
 • Bestyrelsen for Virksomme Kvinder i Danmark (en del af SMV)
 • Bestyrelsen for Dansk Flygtningehjælp
 • Repræsentantskabet for Lån og Spar Bank
 • Repræsentantskabet for AKA - arbejdsløshedskassen

Jeg har tidligere været:

 • Formand for Ansattes Råd (AR) i IDA, hvor jeg var IDAs talerør på det arbejdsmarkedspolitiske område, arbejdsmiljøområdet og indenfor mangfoldighed og ligestilling. Måske du har set mig i avisen eller på nyhederne?
 • Formand for IDA Lederforum i København
 • Formand for lønstatistikudvalget, der hvert år laver to af IDAs medlemmers mest benyttede redskaber, - nemlig lønberegneren og lønstatistikken.

Arbejdsmæssigt har jeg 20 års leder erfaring fra det private arbejdsmarked (bl.a. KMD) og er pt. både ansat og selvstændig.

Se mere om min baggrund her: https://www.linkedin.com/in/juliane/

Se mere om listen her: ITM - Innovation, Trivsel og Moderne ledelse (innovationtrivselogmoderneledelse.dk)

Se min valgvideo: https://youtu.be/82Ow2y82tas

Se vores valgvideo: https://youtu.be/TAv-S5xR7fo

Hvorfor stiller jeg op?

IDA skal være en dynamisk organisation, der følger og støtter op om alle vores medlemmer, uanset hvor på arbejdsmarkedet de er.

Det er vigtigt at IDA sætter fokus på gode rammer for arbejdslivet. Trivsel og god ledelse skaber større arbejdsglæde, bedre bundlinjeresultater og overskud til innovation.

Jeg er en ildsjæl, og IDA har brug for ildsjæle, der går op i tværgående samarbejde, vidensdeling, involvering, åbenhed og synlighed. Samt i at levere resultater.

 • Jeg vil gerne kæmpe for at alle IDAs medlemmer får gode rammer for deres arbejdsliv, hvor de kan være innovative og trives.
 • Jeg vil gerne være med til at sikre at IDA er synlig og kendt i pressen for at vores medlemmer er en helt essentiel byggesten til at sikre vækst i Danmark.
 • Jeg vil gerne sikre et stærkt regionalt og tværfagligt samarbejde både internt i IDA og overfor industrien, interesseorganisationer og væksthuse.
 • Jeg vil arbejde for at IDA skubber på dagsordenen for den grønne omstilling og bæredygtighed - lad os være Teknologiens stemme nr. 1 overfor politikerne og pensionskasserne så investeringerne lander det rette sted.
 • Og så vil jeg gerne være med til at sikre at IDA udvikler sig og til hver en tid leverer resultater til glæde for vores medlemmer.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg er passioneret omkring hvad jeg laver, og jeg vil meget gerne fortsat have muligheden for at gøre en forskel for IDAs medlemmer. Det kræver at du stemmer på mig!

Jeg har i den forgangne periode leveret mange resultater til glæde for vores medlemmer, og finder det vigtigt at du stemmer på en person, der vitterligt vil lægge en indsats til fordel for dig!

Jeg har været med til at lave IDAs vision og strategi og udvikle adskillige af IDAs politikker.

Sæt din stemme hvor den kommer til at gøre en forskel. Stemmer du på mig vil jeg arbejde aktivt for at IDA følger med tiden.

IDA skal være kendt for at være dem der lader fakta tale indenfor STEM området (Science, Technology, Engineering & Math). Det skal være troværdigt og dokumenterbart. Og vi skal være talerør for vores medlemmer.

Politikerne i Danmark skal udfordres og påvirkes til at lave en lovgivning der giver mening for vores medlemmer. Eksempler er en værdig behandling af alle, dagpengereglerne, lettere muligheder for iværksætteri, og kampen for at vores medlemmer også kan få adgang til VEU midler og efteruddannelse.

IDA skal tage en aktiv rolle i at konkretisere hvordan man kan implementere de 17 verdensmål i hverdagen. Vi skal sammen sikre en bedre verden til vores efterkommere.

IDA skal gå forrest og italesætte unfair behandling på arbejdspladsen. Vi skal give plads til mangfoldighed og fremme arbejdsglæde hos medlemmerne. Begge dele giver bedre bundlinje resultater! Så hjælp mig med at bekæmpe årsagerne til stress, beskytte whistleblowere, og give vores medlemmer den støtte der skal til for at få et godt arbejdsliv.

Who am I?

How can I help?

I’m a hardworking, enthusiastic, and passionate person who cares about making a difference for IDA and our members. For the last 3 years, I have been on the Executive Board of IDA, where I have pushed for a focus on well-being and ensured that leadership is part of the strategy for IDA. Together we can create a foundation for innovation, which can ensure that IDA is heading where our members need IDA to be, to meet the challenges in the work-field, both today and in the future. I have a passion for promoting well-being, motivation, and cross-cooperation, and for making a positive difference for our members.

I am in IDA:

 • On the Executive Board of IDA
 • List leader for Innovation, Well-being and Modern leadership
 • Chairman of the board for IDA Copenhagen
 • Second Chair for IDA Entrepreneurs
 • Member of the board for IDA Global

Next to IDA, I’m also in:

 • The board for the Womans Council in Denmark
 • The board for Female Entrepreneurs in Denmark
 • The board of the Danish Refugee Council
 • The representative assembly for the bank Lån&Spar
 • The representative assembly for AKA – unemployment insurance

I have previously been the spokesperson for IDA regarding work market issues. Perhaps you have seen me on the news?

Why am I a candidate?
IDA should be a dynamic organization, which follows and supports our members no matter where and what they work with. It is important that IDA has a focus on employee well-being. Well-being and good leadership lead to greater job satisfaction, better bottom-line results, and energy for innovation.

I’m a trailblazer and IDA needs trailblazers who care about cross-cooperation and knowledge sharing, involvement openness and visibility. And of course, delivering results.

 • I will fight to ensure all IDA members have a good framework for their work life, where they can be innovative and thrive.
 • I will push to ensure IDA is visible and known in the press.
 • I want to create a regional and cross-country network for our members.
 • I want IDA to help push green and sustainable technology. Let IDA be the voice of technology to the politicians and the pension companies.
 • And I want IDA to do more and write more in English, so we become a more international organization.

Why should you vote for me?
I am passionate about what I do, and I would love the opportunity to continue to make a difference for the members of IDA. That requires your vote!

I have delivered results and put in a lot of work to make IDA a more encompassing organization with relevant service offers for you. I find it important you vote for someone who cares and who puts the time needed into what they do.

 • IDA should be known as an expert in the areas of STEM (Science, Technology, Engineering & Math). It should be sober, documented and beyond reproach. We are the voice of technology towards the politicians on behalf of our members.
 • IDA should challenge the politicians to create fair laws that support innovation, good working conditions and more options for further education.
 • IDA should exemplify how the 17 Sustainable Development Goals can be technically implemented and used. We have an obligation to ensure a better future for our descendants.
 • IDA must lead the way with gender, age, and ethnic diversity - we should utilize everyone’s skills.
 • IDA should have more events in English.