Juliane Marie Neiiendam

Liste Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Uddannelse / Education Kandidatuddannelser (civilingeniør)
Retning / Field Elektroteknologi
Hvem er jeg?

Hvordan kan jeg hjælpe?

Jeg er en ildsjæl der brænder for at sikre at IDA er der for medlemmerne i deres dagligdag. IDA skal følge med tiden og jeg vil gerne hjælpe dig med at få en endnu bedre forening.

Jeg har de sidste 3 år siddet i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, hvor vi har fået rykket på trivsels dagsordenen og fået sat god ledelse i strategien for IDA. Sammen kan vi skabe et fundament for innovation, der sikrer at IDA er hvor vores medlemmer kan få glæde af foreningen.

Jeg har en passion for trivsel, motivation, tværgående samarbejde og at gøre en positiv forskel for vores medlemmer.

Ud over IDA sidder jeg også i:

  • Repræsentantskabet for Lån og Spar Bank
  • Repræsentantskabet for AKA - arbejdsløshedskassen
  • Bestyrelsen for Kvinderådet i Danmark
  • Bestyrelsen for Virksomme Kvinder i Danmark (en del af SMV)
  • Bestyrelsen for Dansk Flygtningehjælp

Jeg har tidligere været:

  • Formand for Ansattes Råd (AR) i IDA, hvor jeg var IDAs talerør på det arbejdsmarkedspolitiske område, arbejdsmiljø området og indenfor mangfoldighed og ligestilling. Måske du har set mig i avisen eller på nyhederne?
  • Formand for IDA Lederforum i København
  • Formand for lønstatistik udvalget, der hvert år laver to af IDAs medlemmers mest benyttede redskaber, - nemlig lønberegneren og lønstatistikken.

Arbejdsmæssigt har jeg 20 års leder erfaring fra det private arbejdsmarked og er pt både ansat og selvstændig.

Se mere om min baggrund her: https://www.linkedin.com/in/juliane/

Hvorfor stiller jeg op?

IDA skal være en dynamisk organisation, der følger og støtter op om alle vores medlemmer, uanset hvor på arbejdsmarkedet de er.

Det er vigtigt at IDA sætter fokus på gode rammer for arbejdslivet. Trivsel og god ledelse skaber større arbejdsglæde, bedre bundlinjeresultater og overskud til innovation.

Jeg er en ildsjæl, og IDA har brug for ildsjæle, der går op i tværgående samarbejde, vidensdeling, involvering, åbenhed og synlighed. Samt i at levere resultater.

- Jeg vil gerne kæmpe for at alle IDAs medlemmer får gode rammer for deres arbejdsliv.

- Jeg vil gerne være med til at sikre at IDA er synlig og kendt i pressen for at vores medlemmer er en helt essentiel byggesten til at sikre vækst i Danmark.

- Jeg vil gerne sikre et stærkt regionalt og tværfagligt samarbejde både internt i IDA og overfor Industrien, interesseorganisationer og resten af fagbevægelsen.

- Og så vil jeg gerne være med til at sikre at IDA udvikler sig og til hver en tid leverer resultater til glæde for vores medlemmer.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg er passioneret omkring hvad jeg laver, og jeg vil meget gerne fortsat have muligheden for at gøre en forskel for IDAs medlemmer. Det kræver at du stemmer på mig!

Jeg har i den forgangne periode leveret mange resultater til glæde for vores medlemmer, og finder det vigtigt at du stemmer på en person, der vitterligt vil lægge en indsats til fordel for dig!

Jeg har været med til at lave IDAs vision og strategi og udvikle adskillige af IDAs politikker.

Sæt din stemme hvor den kommer til at gøre en forskel. Stemmer du på mig vil jeg arbejde aktivt for at IDA følger med tiden.

IDA skal være kendt for at være dem der lader fakta tale indenfor STEM området (Science, Technology, Engineering & Math). Det skal være troværdigt og dokumenterbart. Og vi skal være talerør for vores medlemmer.

Politikerne i Danmark skal udfordres og påvirkes til at lave en lovgivning der giver mening for vores medlemmer. Eksempler er barselsfordelingen, dagpengereglerne, lettere muligheder for iværksætteri, og kampen for at vores medlemmer også kan få adgang til VEU midler og efteruddannelse.

IDA skal tage en aktiv rolle i at konkretisere hvordan man kan implementere de 17 verdensmål i hverdagen. Vi skal sammen sikre en bedre verden til vores efterkommere.

IDA skal gå forrest og italesætte unfair behandling på arbejdspladsen. Vi skal give plads til mangfoldighed og fremme arbejdsglæde hos medlemmerne. Begge dele giver bedre bundlinje resultater! Så hjælp mig med at bekæmpe årsagerne til stress, beskytte whistleblowere, og give vores medlemmer den støtte der skal til for at få et godt arbejdsliv.