Ulla Röttger

Liste Bæredygtig Ledelse
Alder / Age 67
Arbejdssted / Workplace ViegandMaagøe
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Stærkstrøm
Hvem er jeg?
Teknologisk ildsjæl
Jeg vil gerne gøre en forskel ved at bruge min erfaring og kompetencer til at skabe et bedre samfund og arbejdspladser, der skaber værdi for medarbejdere og virksomhederne. Min baggrund er 16 år som topleder i en energi- og affaldsvirksomhed,12 år med interessevaretagelse som leder i en brancheforening, ansvarlig for udviklingsprojekter og anlæg af kraftværker - senest Amager Bakke/Copenhill et projekt til 4 mia. kr., bestyrelseserfaring i forskellige typer af selskaber lige fra aktieselskaber til fonde, medlem af og formand for en række offentlige råd og nævn indenfor klima, energi, miljø, erhvervsudvikling og F&U og jeg er vant til at arbejde med og for politikere og kommunikere i pressen. Teknologi for bæredygtighed optager mig meget og jeg mener at STEM uddannede spiller en meget vigtig rolle i den grønne omstilling og at vi skal holde fast i at vælge de rigtige sagligt og fagligt funderede løsninger - i stedet for blot at "følge strømmen"

Hvorfor stiller jeg op?
IDA skal udvikle sig og spille en større rolle
IDA's medlemmer er netop de STEM uddannede, som er meget vigtige for vores samfund i disse tider. Jeg vil arbejde for, at det værdsættes meget mere og betingelserne for uddannelse og efteruddannelse bedres. IDA skal også udvikle sig, så vi i foreningen lever op til de forventninger medlemmerne og især de unge og nyuddannede medlemmer har til deres forening. En måde at sikre det på er netop, at IDA er meget mere synlig i den offentlige debat.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg arbejder fyldt med energi
IDA skal udvikle sig og følge med udviklingen. Medlemsskaren bliver yngre og yngre og den 4. industrielle revolution og digitaliseringen åbner for masser af udfordringer, som IDA skal arbejde med til gavn for medlemmerne.
Den grønne omstilling kræver specielt lederskab, som IDA's medlemmer har specielle kompetencer i, det skal synliggøres.
Mangfoldighed/diversitet i bestyrelser, topledelser, professorater, institutdirektører brænder jeg for at fremme. Der er lang vej, men vi skal blive ved, og jeg er meget vedholdende, når jeg kæmper for en sag.