Per Nedergaard

Liste Private Ingeniører - pi
Alder 67
Arbejdssted TDC A/S
Uddannelse Civilingeniør
Retning Elektronik, civilingeniør
Hvem er jeg?

Jeg er 67 år, gift og har to voksne børn. Bosiddende i Hørning.

Uddannet civilingeniør i elektronik i 1981.

Medlem af IDA siden studie tiden.

Ansat i TDC NET/TDC/Tele Danmark siden september 1999. Arbejdssted er Sletvej 30, Tranbjerg J..

Jeg har været AC tillidsrepræsentant og medlem af samarbejdsudvalg i TDC i mere end 15 år og har i alle årene samtidig været medlem af AC Tele (akademikerne i TDC)'s bestyrelse.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg vil gerne gøre en indsats for at gøre IDA langt mere synlig i samfundet, end IDA er i dag.

Hvorfor skal man stemme på mig?
  • Fordi jeg vil hjælpe med at gøre IDA så synlig i samfundet som muligt.
  • Fordi jeg vil arbejde for at få IDA til at være den naturlige faglige organisation alle ingeniører, cand.it’er, cand.scient’er m.fl. melder sig ind i.
  • Fordi jeg vil medvirke til, at de resultater, som IDA opnår, bliver synliggjort langt kraftigere, end de bliver i dag.
  • Og så vil jeg naturligvis også hjælpe til med, at IDA får nogle gode faglige resultater i hus. Specielt gode resultater mht. løn og arbejdsforhold.
Who am I?
I am 67 years old, married and have two grown children. Resident in Hørning.

Graduated in electronics engineering in 1981.Member of IDA since study time.

Employed by TDC NET / TDC / Tele Danmark since September 1999. Workplace is Sletvej 30, Tranbjerg J ..

I have been an AC union representative in TDC for more than 15 years and have all these years also been a member the board of AC Tele (the academics in TDC).
Why am I a candidate?
I want to make an effort to make IDA far more visible in society than IDA is today.
Why should you vote for me?
  • Because I want to help make IDA as visible in society as possible.
  • Because I want to work to make IDA the natural professional organization of all engineers, cand.it’s, cand.scient’s and others. joins.
  • Because I want to help make the results that IDA achieves become much more visible than they are today.
  • And of course I also want to help IDA get some good professional results in-house. Especially good results in terms of salary and working conditions.

Kandidater i