Caroline Tromer Dragsdahl

Liste Bæredygtig Ledelse
Alder / Age 29
Arbejdssted / Workplace Novo Nordisk A/S
Uddannelse / Education Master of Science (MSc)
Retning / Field Design and Innovation
Hvem er jeg?
Idérig initiativtager med politisk tæft
Gennem hele mit liv har jeg været en der hurtigt griber bolden når der er brug for at skabe forandring. Jeg tør udfordre status quo og finder gerne på radikale idéer. Da jeg primært har begået mig i store tunge organisationer som DTU, Novo Nordisk og IDA, ved jeg dog at der skal snilde til for at få idéerne gennemført. 

I min periode i IDAs hovedbestyrelse har jeg været med til at:
  • Styre IDA igennem coronakrisen - med fokus på at fastholde mange ydelser til medlemmerne trods en økonomisk krisetid. Dertil har jeg slået på tromme for at IDA skal udnytte denne situation til at lære om og skubbe på omstillingen til en mere digital fremtid & arbejdsplads
  • Få Ligestilling og diversitet sat på dagsordenen. Det er blevet et politisk fokusområde for IDA, men der er også igangsat en række initativer internt for at få foreningslivet til at blive mere diverst og eksternt blandt andet for at få flere tilbud til (kommende) kvinder i ledelsespositioner
  • Sikre stærkere tilbud til kommende (unge) ledere. Allerede i efteråret 2021 blev initiativet "Future STEM leaders" iværksat - et helhedsorienteret forløb for unge kommende ledere. Til næste år har vi fået afsat penge til medlemmer der er længere i deres karriere og ønsker enten at prøve kræfter med ledelse eller at nå det næste ledelsestrin. 
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg har to mærkesager der står mig nært.

Foruden de nedenstående er det helt centralt for mig at IDAs ledelse er: professionel - vi skal selv tage vores egen medicin og vise ordentlighed og gennemsigtighed & visionær - teknologien står ikke stille, vi skal sætte retning og blot følge med.

Fokus på fremtidens arbejdsmarked
IDA skal være et sted hvor medlemmerne kan finde inspiration til og blive støttet i deres karriereudvikling. Fremtidens arbejdsmarked bliver anderledes og teknologi kommer til at fylde mere. Ledelse bliver noget helt andet end det vi kender det som i dag. Jeg vil arbejde for at IDA sætter dagsordenen her, så vores medlemmer ikke er ofre for udviklingen men medspillere.

Diversitet i ledelse og flere kvinder i topposter
Kvoter er et nedslidt samtaleemne. Men hvordan skaber vi den nødvendige forandring i samfundet så både det vi udvikler, dem der udvikler og dem der leder udviklingen bliver mere diverse? Vi har stadig mere vi kan gøre.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg står ved mine mærkesager og du kan altid få fat på mig. Jeg suger gerne gode idéer og råd til mig.

Min erfaring fra frivilligt politisk arbejde og ikke mindst de sidste tre år i IDAs hovedbestyrelse gør at jeg nu for alvor forstår organisationen, og kan skabe endnu mere de næste tre år - fortæl mig gerne, hvad du håber der skal ske.
Who am I?
Inventive

Kandidater i