Susan Hørlyck Münster

Liste Bæredygtig Ledelse
Alder 57
Arbejdssted Danske Vandværker
Uddannelse Teknikumingeniør
Retning Bygge og anlæg, teknikumingeniør
Hvem er jeg?
Aktuelt er jeg medlem af IDA´s repræsentantskab, bestyrelsesmedlem i IDA Lederforum og teknisk talsperson om ledelse for IDA.

Til daglig er jeg direktør i brancheforeningen Danske Vandværker, hvor vi arbejder for en drikkevandssektor, der kan levere godt drikkevand til forbrugerne både nu og i fremtiden. Mit arbejde handler derfor især om at have opdateret viden om politik, politisk interessevaretagelse, demokratisk ejerskab, medlemsfokus og en stor portion nysgerrighed og evne til at se muligheder.

Siden jeg blev færdiguddannet som ingeniør i 1988, har jeg haft forskellige former for ledelsesfunktioner oftest i organisationer med samfundsvigtige funktioner, forsyning, miljø og infrastruktur. I starten var det som projektleder, senere med personaleansvar, enten overfor medarbejdere eller som leder for ledere. Jeg har været direktør i store organisationer og i mindre, er aktiv i flere bestyrelser. Jeg har også været selvstændig, hvor jeg blandt andet arbejdede med ledelses- og bestyrelsesudvikling, særligt med fokus på at hjælpe kvinder frem i ledelses- og bestyrelsesfunktioner.
Hvorfor stiller jeg op?
Som medlem af IDA´s repræsentantskab i den seneste periode har jeg fået et dybere kendskab til IDA som organisation og politiske ståsteder. Jeg vil derfor gerne bidrage i de næste tre år til, at IDA arbejder mere målrettet med ledelse - i alle afskygninger.

Rigtig mange af IDA´s medlemmer er ledere eller bliver det på et eller andet tidspunkt i deres karriere. God ledelse er for mig bæredygtig ledelse. Resultater skabes i samspil og med respekt for det omgivende samfund.
Hvorfor skal man stemme på mig?
IDA har en rigtig god ledelsespolitik (fra 2019) med klare ambitioner. Den vil jeg gerne arbejde for får en højere prioritet i IDA´s arbejde, så vi reelt er med til at sætte god ledelse på den samfundsmæssige, organisatoriske og politiske dagsorden. Der er et stykke vej før vi har den position som forening.

Jeg vil også fortsat arbejde for at ledelse anses som et fag, der skal trænes og udvikles gennem hele arbejdslivet.

Kandidater i