Klager

Valgudvalget vil modtage og behandle eventuelle klager over valget eller over enkeltpersoners og listers opførsel i forbindelse med valget. Klager kan indsendes på [email protected]

 

Hvis en liste overtræder persondataloven, vil Valgudvalget indberette forholdet til Datatilsynet.

 

Lister får 24 timer til at rette op på en fejl.