Jens Rønnow Lønholdt

List Bæredygtig Ledelse
Age 75
Workplace LYCEUM v/Jens Rønnow Lønholdt
Education Civilingeniør
Field Miljø, civilingeniør
Hvem er jeg?
Jeg er en flyttemand. Jeg flytter ideer, projekter, organisationer og mennesker baseret på forskningsdreven innovation og forretningsudvikling og ved brug af mit omfattende danske og internationale netværk. De seneste 10 år har jeg især arbejdet med klimatilpasning på vandområdet. Jeg har etableret tænketanken INUNDO: www.inundo.dk og er en af hovedkræfterne bag Fjordgruppen for Roskilde Fjord og Isefjorden: www.fjordgruppen.dk. Jeg har omfattende empirisk ledelseserfaring i det offentlige og private og internationalt. Som leder og som konsulent
Hvorfor stiller jeg op?
Der er brug for en anden tilgang fra IDA's til behovet for kompetenceopbygning på ledelsesområdet hos vores medlemmer. Vi skal gå fra at være kursus og arrangementsorganisation til behovsorienteret og evidensbaseret konkret kapacitetsopbygning hos medlemmer og medlemsorganisationer. Og et første fokus skal være SMV'er hvor den største vækst er, og i den forbindelse hvordan verdensmålene håndteres i disse organisationer. Denne strategiske tilgang vil jeg arbejde med internt og eksternt i IDA. 
Hvorfor skal man stemme på mig?
Fordi jeg kan som nævnt flytte ting. Fordi jeg har omfattende empirisk ledelseserfaring fra både den offentlige og den private sektor, internationalt og både som linjeleder, projektleder og projektchef. Jeg er samtidig kreativ og visionær baseret på omfattende livserfaring og med udgangspunkt i at der skal mere etik, filosofi og humanisme ind i STEM. Jeg vil arbejde for STEM+ eller man kan sige STEMHUM.