Leika Diana Jørgensen

List Bæredygtig Ledelse
Age 48
Workplace Vind-Vind ApS
Education Civilingeniør og HA(almen)
Field Byggeteknologi
Hvem er jeg?
Hvem er jeg
Jeg er stiftende partner i en specialistvirksomhed, som arbejder med med digitale vindanalyser i byggeriet, hvor vi også har udviklingsprojekter i samarbejde med forskellige universiteter. Jeg er desuden medlem af IDA LederForums Landsbestyrelse. 

Diversitet er en styrke
Jeg elsker at opdage og udforske. Omgiver mig gerne med mennesker, som kan udvide horisonten og bidrage til større forståelse. Nysgerrighed har givet mig indsigt i mange aspekter af verdenen. Jeg har forskellige uddannelser, HA, ingeniør, fysik og arkitekthøjskole bag mig. Det har lært mig hvordan fokus og tilgang kan være meget forskellig, og det er vigtigt, at have diversitet med i beslutninger.

Går gerne først
Jeg har i min karriere, været med til implementering af 3D-digital projektering, Finite Element beregninger (FEM) og Computational Fluid Dynamic simuleringer (CFD) i byggeriet.
Hvorfor stiller jeg op?
Motivation
Min motivation for at stille op til repræsentatnskabet ligger i et grundlæggende ønske om at være med til at dele viden i fællesskab. IDA er for mig et forbillede for, hvordan man står stærkt, når vi deler viden. Den viden skal vi også dele ud til resten af verdenen. Ingeniør skal stå som et stærkt brand, som naturligt skal tages med i beslutningsprocessen, når den offentlige debat falder på bæredygtighed og andre emner med teknisk indhold. Men også i forhold til samfundets generelle udvikling på lige fod med økonomer og politiker. 

Jeg er typen, som ikke kan lade være med at blande mig. Jeg går gerne forrest for andre. 
Hvorfor skal man stemme på mig?
IDA skal styrke fagligheden i den offentlige debat og ledelse
Synliggøre ingeniørers og andre teknikkeres værdi
Et stærkt fagligt fællesskab som bidrager til samfundet
Who am I?
I am a founding partner in a specialist company that works with digital wind analyzes in the building industry. Beside that I am member of IDA LederForum's National Board.

I love to explore new areas. I like to interact with people who can broaden horizons and contribute to greater understanding. Curiosity has given me insight into many aspects of the world. I have two degrees, BSc.econ and cand.polyt and studied physics and architecture. It has taught me how focus and approach can be very different due to academic field, and how important diversity in decision process is.

In my career, I have been involved in the implementation of 3D digital design, Finite Element Methods (FEM) and Computational Fluid Dynamic (CFD) in the building industry.