Frida Frost

List Bæredygtig Ledelse
Age 50
Workplace DTU
Education Civilingeniør
Field Energisystemer civilingeniør
Hvem er jeg?
Jeg har været aktivt medlem af repræsentantskabet i IDA, siden jeg blev færdiguddannet fra DTU i 1999 og frem til 2019 for Yngrelisten. I den periode har jeg både taget tjansen i hovedbestyrelsen og som formand for IDA fra 2010-2016. Jeg synes, det er vigtigt fortsat at udvikle vores forening og det vil jeg nu gøre fra et lidt andet ståsted på listen for Bæredygtig Ledelse. Jeg besidder flere bestyrelsesposter og har arbejdet som leder siden 2004 i både offentlige og private virksomheder og har haft min egen virksomhed på et tidspunkt. 
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op til IDAs repræsentantskab, fordi jeg fortsat gerne vil være med til at påvirke vores forening, så den bliver relevant for det enkelte medlem og fortsat vil være en stærk stemme for ingeniører og teknologer i samfundsdebatten. Jeg stiller op for Bæredygtig Ledelse, fordi jeg mener, foreningen i højere grad også skal sætte fokus på ledelse og på det ansvar, vi er mange medlemmer, der står med i dagligdagen. Jeg stiller også op, fordi jeg ikke kan lade være :-). Jeg nyder at gøre en forskel og være med til at sætte retning.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Foreningen må godt blive bedre til også at tilbyde emner og muligheder for medlemmer, der arbejder i og med ledelse. Verden står overfor mange udfordringer - omstilling af vores energiforsyning og -produktion, teknologiudvikling og digitalisering samt stress. Medlemmer af IDA står midt i den kompleksitet og skal navigere i faglige nye vinkler og selv kunne følge med. Her skal IDA være en solid sparringspartner, netværksskaber og inspirator. Jeg vil glæde mig til at sætte fokus på det hele menneske, bæredygtighed for den enkelte og som samfund, samt skabe fokus på, hvordan ansvar og etik følges ad. Det vil være en fornøjelse at tage en tørn igen i vores egen fælles forening!
Who am I?
Since my Master in Engineering from DTU in 1999, I have been an active member of IDA until 2019. I have had the pleasure of being elected to the board and from 2010-2016 even as the President and Chair of the board at IDA. I believe, it is important to take responsibility and to continue make an effort to develop our association, IDA. In my daily worklife, I hold board positions and has been working as a manager since 2004 - in both public and private companies. I even have had my own company some years ago.
Why am I a candidate?
I would like a vote from you, because I still would like to make an impact on the development of IDA, so it will be relevant for every member and also be a strong voice in society.  I would like IDA to put focus on management and leadership as many of us are working with great responsibility and make lots of tought decisions every day. I also put myself up for this election in the aim and wish of being elected, because I cannot not do so :-). I really enjoy to be involved, make an impact and to do a difference.
Why should you vote for me?
I would like IDA to be better to offer topics and possibilities for members working within management positions. The planet and our world, as we know it to day, are in the middle of a transition with focus on biodiversity, green transition, digitalisation and use of new technology - all in a sustainable way. All members of IDA are in the center of this complexity and have to navigate - both when it comes to be updated on new solutions and topics and also when it comes to responsibilty of own work-life-balance. IDA has to be a friend, and open network and inspirator. I will look forward to put focus on sustainability - both for every one of us in our daily work-life and for the society, we all take part in.