Jens Holt Poulsen

List Bæredygtig Ledelse
Age 59
Workplace Cobblestone A/S
Education Teknikumingeniør
Field Diplomingeniør, maskin,energiteknik
Hvem er jeg?
Har arbejdet som Fabrikschef, teknisk chef, PT og QA chef, COO. Leder for 30 - 65 mand
pt Facility Manager. arbejder med ledelse af faciliteter for og med mennesker.
Ledelse af teams og deres effektive kvalitetsskabelse i hele værdikæden
Hvorfor stiller jeg op?
Har arbejdet for ledelse som formand for lederforum midt siden 2006. Pt. Landsformand.
Naturvidenskabeligt grundlag + økonomi + ledelse så har man det perfekte grundlag som fremtidens leder.  Derfor skal ledelse styrkes som fag ~ for ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede
IDA skal medvirke til bevidste kvalificerede til -og fravalg af lederkarriere og derefter klæde medlemmerne på med både bløde og hårde lederværktøjer.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Lederskabet er grundstenen i enhver bæredygtig værdiskabelse.
IDA LEDERE SKABER BÆREDYGTIG VÆRDI
EN STEMME PÅ MIG FOR AT SIKRE LEDELSE SOM FAG OG EN ØGET UDVIKLING AF VORE LEDERE I IDA. DERMED BLIVER IDA DET NATURLIGE VALG - OGSÅ FOR LEDERE.
En Lederforum formand har gode muligheder for at kombinere det frivillige fra Lederforum pt. 13.000 medlemmer med den professionelle stabs kompetencer i IDA