Preben Mac

List Fagforeningslisten
Alder / Age 66
Uddannelse / Education Akademiingeniør
Retning / Field Kemi, akademiingeniør
Hvem er jeg?
Miljøsagsbehandler emeritus og mangeårig tillidsrepræsentant i Hvidovre Kommune.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op for Fagforeningslisten fordi fagforeningsarbejdet i IDA er vigtigt. Vi skal sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for alle ansatte og vi skal sørge for respekt og støtte til arbejdsløse, så de kan bruge deres energi på at søge arbejde.

Candidates in