Søren Vang Fischer - SVAF

List Yngrelisten - de grønne STEMmer
Age 35
Workplace Novo Nordisk A/S
Education Civilingeniør
Field Fysik og nanoteknologi
Hvem er jeg?
Jeg har gennem de seneste 6 år været næstformand i IDA og dermed været med til at drive den udvikling der har været i IDA, f.eks. nye muligheder for dimittender eller gratis indboforsikring til de studerende gennem vores forsikringsselskab.
Jeg har igennem årene også været IDA's repræsentant i pensionskassen DIP, nu P+, og har der forsøgt også at skabe et større medlemsfokus.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op fordi jeg stadig mener jeg har noget at bidrage med til foreningen, for selv om vi har bevæget os fremad er der stadig mulighed for at lave forbedringer, f.eks. mener jeg at IDA's tilstedeværelse på mobilen ikke er god nok for en teknologisk forening som vores.
Derudover vil jeg også gerne bruge min erfaring til at hjælpe andre aktive i IDA, og dette gøres bedst hvis man sidder med hvor andre aktive kommer.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Man skal stemme på mig hvis man gerne vil have en person som er dedikeret til at sikre at IDA er den bedste fagforening i Danmark, samt at foreningen er relevant for alle sine medlemmer.
Man får en stadig forholdsvis ung person der samtidig har en masse erfaring om hvordan man får skabt fremdrift, og som stadig har ideer til hvordan IDA kan blive en endnu bedre forening.
Who am I?
I have been vice president of IDA through the previous 6 years and thereby been part of the continuesly improvement in the period, including better posibilities for newly graduates and helping our students with free insurances through our insurance company.
Why am I a candidate?
I am candidate as I still believe I have something to contribute with to improve the organisation. Eventhough we have made progress during the last period we still have the possibility to improve. I for one believe that is unacceptable that IDA as a technological organisation is not readily accessible on mobile devices.
I will use my experience to help other actives in IDA be able to do there best, and this is most easily done if I am part of a forum with many other active members of IDA.
Why should you vote for me?
Vote for me if you want a person elected who are dedicated to ensuring that IDA remains the best association in Denmark, which are relevant for all members, including international members.
You will get a relative young candidate which at the same time has a lot of experience in how to get changes implemented, as well as a person who still has a lot of ideas on how to improve IDA.