Preben Birr-Pedersen

List Yngrelisten - de grønne STEMmer
Age 53
Workplace PtX Project Director
Education Civilingeniør
Field International Energi Teknologiplanlægning
Hvem er jeg?

Jeg er ingeniør, da jeg gerne vil forbedre verden. Jeg ønsker at bidrage til den bæredygtige omstilling gennem teknologi og samarbejde. Derfor arbejder jeg med at udvikle nye bæredygtige brændstoffer til fly og skibe. Jeg har altid arbejdet i krydsfeltet mellem energi og klima. Jeg startede min karriere som Climate Change Consultant i FN systemet i New York, har været management konsulent i energisektoren, project investment manager i det der idag hedder Ørsted, strategisk planlægger i Energinet, og administrerende direktør i energiklynger.

Som moderne leder støtter jeg naturligt op omkring Yngrelistens mærkesager, som kræver fokus på den grønne omstilling, et fleksibelt arbejdsliv og livslang læring, og etik i tech.

https://www.linkedin.com/in/preben-birr-pedersen-a826006/

Hvorfor stiller jeg op?
  • Jeg stiller op for at give mit bidrag til flere grønne STEMmer.
  • Jeg ønsker at bidrage til den bæredygtige omstilling gennem teknologi og samarbejde. Min erfaring og min baggrund kan gøre en forskel for at bringe IDA i front i den grønne omstilling.
  • Og hvad laver så et gammelt hoved som mig på Yngrelisten? Jeg kæmper ikke for flere goder til mig, mig, mig, men for dem der har brug for hjælp. Og det har yngre ingeniører for at kunne hjælpe fremtidige gennerationer.
  • Jeg har haft mange tillidsposter i IDA. Fx har jeg været AC Formand i Elsam/DONG Energy og i Energinet, og i dag er jeg aktiv i IDA Syd Regionsråd, IDA Syd Erhvervs og Konferenceudvalg og næstformand i IDA Energi.

  • Nu er jeg klar til at gøre en forskel i IDAs øverste demokratiske forsamling – Repræsentantskabet!

Hvorfor skal man stemme på mig?
  • Jeg brænder for at gøre IDA til en større spiller inden for den grønne omstilling - for vi skal sammen spille en langt større rolle.
  • Jeg har fingeren på pulsen inden for den grønne omstilling, både inden for forskningsverdenen, innovation og udvikling, og på den politiske scene.
  • Hvis du vil høres, så giv din stemme til mig!
Why should you vote for me?
Yngrelisten (the young, green voices of IDA) engages young people in IDA and sets visions for the future. Vote for us to support young STEM graduates to set a green direction for IDA. Our key issues are:

Green transition:
IDA must take more responsibility for the green transition of our society by bringing facts into the debate, bringing stakeholders together in finding concrete solutions, and by being a hub for technology-based visions and limitations. We must bring our members together and engage in interdisciplinary professionalism so that we point out the most important efforts. IDA must also have the courage to say the unpopular opinion when required.

The working life of the future must be made flexible:
Many want a more flexible working life with time for family, entrepreneurship and lifelong learning. IDA must shape the framework that makes it possible to have a more flexible working life - including the right to part-time work. Our members must have good working conditions, even under flexible forms of employment.

Ethics and tech:
IDA must be the watchdog for the ethical dimensions of technology development, including the right to digital privacy and proper algorithms. What is practiced and legislated today are the Wild West. Therefore, IDA must be a strong voice in the societal debate, which through information campaigns, analyzes and recommendations for legislation shapes better ethics in technology development.

Your lifelong career coach:
Many in IDA want a working life with exciting challenges. But few have the full overview of the possibilities. Our professional community has a great opportunity to present targeted offers to the individual, based on recommendations, data and our members' experiences. IDA should be your lifelong career coach, always giving the perfect advice you had not even considered.

The DNA of the youth list is to be a brave, visionary list that rolls up its sleeves to develop: We take responsibility by engaging qualified people for IDA's most important positions. We set the agenda by coming up with proposals and discussion topics in all IDA's bodies. We want to create a strong common identity for the entire IDA membership. We work for diversity throughout IDA, focusing on younger, international and other under-represented.