Rasmus Jørgensen

List Yngrelisten - de grønne STEMmer
Age 39
Workplace DTU Management Engineering
Education Civilingeniør
Field Teknologibaseret forretningsudvikling, civilingeniør 2år
Hvem er jeg?
Jeg er 39 år (men stadig ung af sind og holding) og uddannet 2010. Siden jeg blev færdig har jeg arbejdet med kvalitet, lean og træning og arbejder i dag som selvstændig inden for renovering af hvidevarer med fokus på grøn omstilling. Som IDA medlem støtter jeg naturligt op omkring Yngrelistens mærkesager, som kræver fokus på et fleksibelt arbejdsliv og livslang læring, etik i tech, og påvirkning af den grønne omstilling.


Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op for yngre listen fordi jeg mener at de nyuddannede og tidligt i arbejdslivet skal have bedre vilkår end jeg havde.
Hvorfor skal man stemme på mig?

Yngrelisten engagerer unge i IDA og sætter visioner for fremtiden. Stem på os for at støtte at unge STEM-uddannede skal sætte en grøn retning for IDA. Vores mærkesager er:

Grøn omstilling:

IDA skal tage mere ansvar i samfundet for grøn omstilling ved at bringe fakta ind i debatten, samle aktører i at finde konkrete løsninger, og ved at være tænketank for teknologibaserede visioner og begrænsninger. Vi skal samle vores medlemmer og engagere den interdisciplinære faglighed så vi peger på de væsentligste indsatser. IDA skal også have modet til at sige det upopulære.

Fremtidens arbejdsliv skal gøres fleksibelt:

Mange ønsker et mere fleksibelt arbejdsliv med tid til familien, iværksætteri og livslang læring. IDA skal forme rammerne, der gør det muligt at få et mere fleksibelt arbejdsliv - herunder ret til deltid. Vores medlemmer skal have gode arbejdsvilkår, selv under fleksible ansættelsesformer.

Etik i tech:

IDA skal være vagthund for teknologiudviklingens etiske dimensioner, herunder retten til digitalt privatliv og ordentlige algoritmer. I dag er praksis og lovgivning det vilde vesten. Derfor skal IDA være en stærk stemme i samfundsdebatten, der gennem infokampagner, analyser og anbefalinger til lovgivning former bedre etik i teknologiudviklingen.

Din livslange karrierecoach:

Mange i IDA ønsker et arbejdsliv med spændende udfordringer. Men de færreste har det fulde overblik over mulighederne. Vores faglige fællesskab har en fantastisk mulighed for at præsentere målrettede tilbud til den enkelte, baseret på anbefalinger, data og vores medlemmers erfaringer. IDA skal være din livslange karrierecoach, der altid giver de velkomne råd, du ikke selv havde set.

 

Yngrelistens DNA er at være en modig, visionær liste, der smøger ærmerne op for at udvikle:

  • Vi tager ansvar ved at engagere kvalificerede folk til IDAs vigtigste poster
  • Vi sætter dagsorden ved at komme med forslag og diskussionsemner i alle IDAs organer
  • Vi vil skabe en stærk fælles identitet for hele IDAs medlemsskare
  • Vi arbejder for mangfoldighed i hele IDA, med fokus på yngre, internationale og andre underrepræsenterede
Why should you vote for me?
I will do my best to ensure we get a society that will include all engineers and try to get all information in English. I will “push” for more events in English.


I will work for greater IDA visibility and accessibility outside of Copenhagen and greater regional visibility at IDA HQ. At the same time, I will support more younger board members on all IDA boards endorsing the necessary generational shift which will help strengthen IDA for now and in the future.