List Yngrelisten - de grønne STEMmer
Age 42
Workplace Energinet
Education Cand.IT
Field Synergier mellem Forretning og It
Hvem er jeg?
Jeg er 42 år, uddannet Cand.ITKO. De seneste 10 år har jeg arbejdet som digitaliseringskonsulent i Kommunerne, men skiftede 1. marts til Energinet, hvor jeg arbejder som Enterprise Arkitekt. Som IDA medlem og fremtidsentusiast er mit fokus den transformationsrejse, som organisationer skal på for at understøtte indfrielsen af den grønne omstilling.


Hvorfor stiller jeg op?

Ingeniørforeningen IDA er en fabelagtig organisation, som har formået at holde sig relevant for medlemmerne, og nu kan bryste sig af at være en af Danmarks bedste fagforeninger, med de mest tilfredse medlemmer.

Yngrelisten har siddet i formandskabet siden 2004, og jeg stiller op for at støtte op om den linje der er lagt i samarbejde med andre lister: En moderne fagforening der søger fornyelse og er en aktiv stemme i samfundsdebatten.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg vil arbejde for større IDA-synlighed i regionerne og større regional synlighed på Kalvebod Brygge. Samtidig vil jeg støtte op om flere yngre bestyrelsesmedlemmer i alle IDA-bestyrelser for at fremme det generationsskifte, der skal være med til at styrke IDA for alle nu og i fremtiden.

I Yngrelisten er vores mærkesager:

  • Fokus på ’Grøn omstilling
  • 'Fremtidens arbejdsmarked skal gøres fleksibelt’
  • Sikring af ’Etik i tech’ og
  • IDA som ’din livslange karrierecoach’ uanset hvor du er i din karriere.

Følg os på:

Facebook: https://www.facebook.com/Yngrelisten/
Instagram: https://www.instagram.com/yngrelisten/
LinkedIn:   https://www.linkedin.com/company/yngelisten-de-gr%C3%B8nne-stem-mer/about/

Who am I?
I am 42 years and have for the past 10 years worked in the field of digitization. As of March 2022 I started at Energinet, where I work as an Enterprise Architect. My focus is on the journey and transformation that organizations must embark to fullfill the goals of the Green Transition.
Why am I a candidate?
IDA is an outstanding organisation that provides a great platform for STEM professionals. I'm proud of having contributed to this great organisation since 2010, by promoting Yngrelistens priorities for improving diversity in all aspects and areas of the organisation.
Why should you vote for me?
I will work for greater IDA visibility and accessibility outside of Copenhagen and greater regional visibility at IDA HQ. At the same time, I will support more younger board members on all IDA boards endorsing the necessary generational shift which will help strengthen IDA for now and in the future. 
At Yngrelisten our focus areas are:
  • Pushing 'The Green Transition'
  • 'The future of work-life is flexible'
  • Ensuring 'Ethics in tech' and
  • IDA as 'your life-long career coach' no matter where you are in your career