Normal fixed privatansatte 300x300

Supporters

 • Pia Wagner Thiessen
 • Jacob Terp Christensen
 • Jacob Bom Madsen
 • Finn R. Larsen
 • Arno Knöpfli
 • Morten Thiesen
 • Jesper Terp Christensen
 • Malene Krog Lundsby
 • Mette Beck Hansen
 • Peter Ring
 • Mads Ebdrup
 • Trine Runge
 • Halfdan Lasse Runge Hansen
 • Kasper Magnus Leonhard Ring
 • Gustav Ring Albrectsen
 • IDA Nord

  De Privatansatte

  Party leader Morten Thiessen
  Setup type Prioriteret / Prioritised ranking
  Valgforbund Ingeniør- og Tekonologilisten, Fagforeningslisten, PI Private Ingeniører, Pensionistlisten
  External links
  Budskab

  80 % af IDA's erhvervsaktive medlemmer er privatansatte, det skal afspejles i prioriteringen af ressourcerne. Vil du have mere for dine 300 millioner årligt?
  Så stem på De Privatansatte!

  - Faglig udvikling så din markedsværdi bevares
  - Karriererådgivning i IDA styrkes
  - Trivsel i arbejdslivet
  - Få den løn og anerkendelse du er værd
  - Tilbud i alle livets faser

  Message

  80 % of the IDA members are employed in the private sector, this must be reflected in the prioritarization of the resources. Do you want more for the 300 mill. DKK worth annual membership fees?
  Vote for De Privatansatte!

  - Continuous development of competencies to maintain your market value.
  - Career consultants in IDA to be increased
  - Better work-life balance
  - The salary and recognition you deserve
  - Services relevant to alle the phases of your work-life

  Listepræsentation

  De Privatansatte vil sikre din markedsværdi gennem adgang til relevant efteruddannelse. IDA's medlemmer skal anerkendes for deres faglighed og det skal afspejles i vores løn og arbejdsvilkår.

   

  På den korte bane vil vi arbejde for at du får kontant værdi ud af dit medlemskab: 

  - Juridisk rådgivning i verdensklasse for at sikre dine vilkår

  - Stærke lønværktøjer til at forstå din markedsværdi

  - Gode og fagligt relevante kurser for at styrke din profil

  - En personlig karriererådgiver for at vejlede om din plan og udvikling

   

  På den mellemlange bane skal IDA påvirke politikere og samarbejde med arbejdsgivere for at: 

  - Sørge for at dimittender får en god indgang til arbejdsmarkedet

  - Sikre gode ansættelsesvilkår og godt psykisk arbejdsmiljø

  - Arbejde for en fair og attraktiv løndannelse

  - Let adgang til IDA lokalt på din arbejdsplads

   

  På den lange bane skal IDA arbejde for at sikre et godt arbejdsmarked, bl.a.:

  - Arbejde for at forhindre flaskehalse og ingeniørmangel

  - Fremtidssikre et dynamisk og trivende arbejdsmarked

   

  De Privatansatte arbejder for at IDA øger indsatsen i forhold til det private arbejdsmarked, både internt i IDA og eksternt, overfor arbejdsgiverne og politikerne. Vores fokus på løn- og ansættelsesvilkår har udviklet sig, og i dag handler det også om alle de udfordringer, medlemmerne har på et foranderligt arbejdsmarked med en global horisont.

   

  Listen ønsker desuden at bygge bro mellem de nyuddannede og virksomhederne, så vejen til det første job bliver kortere.

   

  Vi mener, at de erhvervsaktive er kernen i foreningen og at arbejdet for bedre arbejdsforhold i den private sektor må være foreningens vigtigste opgave. Et meget positivt arbejdsmarked har gjort arbejdsgiverne mere lydhøre for medlemmernes behov, og IDA bør i den kommende periode finde nye måder at arbejde sammen med virksomhederne for at sikre faglig udvikling og personlig trivsel. IDA har muligheden for at demonstrere at vi er en medspiller og en del af løsningen for virksomhederne, den bør vi gribe til gavn for medlemmerne.

  De Privatansatte består af et bredt udsnit af ingeniører og andre STEM-uddannede, som ønsker et IDA der fokuserer mere på de 80.000 erhvervsaktive i den private sektor. Vi er repræsenteret i alle landets kredse, men er en liste, hvor der ikke er langt fra idé til handling.

  IDA skal udvikle de privatansatte medlemmers forhold, så de er fair og tidssvarende.

  IDAs medlemmer skal klædes på, så de er de bedste og stærkeste på det globale arbejdsmarked.

  IDA skal sikre og udbygge sin position som interesseorganisation overfor politikere og arbejdsgivere.

  Candidates in