Normal fixed b2 ny

Supporters

No supporters

IDA Nord

Pensionistlisten

Party leader Jens Heide
Setup type Prioriteret / Prioritised ranking
Valgforbund Ingeniør & TekonologiListen, Fagforeningslisten, De Privatansatte, Private Ingeniører-pi
External links
Budskab

Pensionistlisten er de ældres talerør i IDA. Vi arbejder aktivt for at varetage interesserne for de ældre IDA-medlemmer, som er pensionerede eller i gang med deres sidste år på arbejdsmarkedet.

Listepræsentation

Om pensionistlisten

Pensionistlisten opstod, fordi der manglede et talerør for de IDA-medlemmer, der var pensioneret eller i gang med deres sidste år på arbejdsmarkedet. Og fordi flere lister ønskede og fortsat ønsker at begrænse pensionisters rettigheder og indflydelse i foreningen.

 

Listen har gennem årene haft en god repræsentation i repræsentantskab, hovedbestyrelse og politiske udvalg.

 

Vores vision er at ingen melder sig ud af IDA.

 

Et godt og aktivt liv som ældre med IDA

IDA skal udvikles i den kommende valgperiode, så foreningen fortsat er et godt og relevant tilbud til de ældre medlemmer. Pensionistlisten mener, at det skal ske i dialog med de ældre medlemmer gennem spørgeundersøgelser og workshops.

 

IDAs netværk er organiseret i faglige selskaber, regioner og afdelinger med mange aktiviteter. De ældre er her en værdifuld ressource, som skal bringes i spil for at gøre foreningens faglige og sociale netværk endnu bedre.

 

 Pensionistlisten foreslår etablering af en platform, hvor det er muligt for at finde gamle kollegaer og medlemmer med samme interesser mhp. at deltage sammen i aktiviteter eller at oprette nye netværk.

 

Pensionistlisten vil desuden have revurderet hvilken service og rådgivning ældre medlemmer skal tilbydes og hvordan.  En ny IDA-app kan levere meget, men ikke erstatte den personlige betjening.

 

Glidende overgang fra arbejdsliv til pensionist

Pensionistlisten vil sætte fokus på aldersdiskrimineringen og manglende fleksibilitet på arbejdsmarkedet og vil aktivt arbejde for at sikre medlemmerne en værdig tilbagetrækning.

 

De ældre IDA-medlemmer er en stabil arbejdskraft med en værdifuld erfaring og viden, som kan udvikle faget og de danske virksomheder. Hvert fjerde medlem der er gået på pension, ville gerne være fortsat med at arbejde.

 

Pensionistlisten vil foreslå at der etableres et pensionistnetværk, hvor foreningen sammen med frivillige opsøger og formidler deltidsarbejde i kortere eller længere tid til pensionister. Helst uden modregning i pensioner og sociale ydelser og med bedre mulighed for en individuel tilpasning af egen pension.

 

Candidates in