List Familielisten: For Din Familie - For Din Fremtid
Uddannelse / Education Ingeniørhøjskolen I Horsens
Retning / Field Byggeri og Anlæg 1969
Hvem er jeg?
Født og opvokset i Sønderjylland.Gik i folkeskolen til og med 2. mellem, hvorefter jeg påbegyndte en entreprenøruddannelse.Senere to års kostskoleophold på Rønde Studenterkursus med henblik på at opfylde adgangskrav til optagelse på DTU.
Dimitterer som Bygge og Anlægsingeniør 1969 fra Ingeniørhøjskolen i Horsens med udmærkelse i Hovedfaget Strengbeton.Har i den erhversagtive periode hovedsageligt været ansat inden for den rådg. branche.

Hvorfor stiller jeg op?
Har gennem 32 år kontinuert været  med i en række af  IDA's Fagtekniske Gruppers bestyrelser, dels som formand dels som bestyrelsesmedlem samt været medlem af Regionsbstyrelsen i IDA Nord i 10 år.Deltaget i fusionsudvalgsarbejdet i 1995 i forbindelse med udarbejdelsen af de nugældende vedtægter for IDA.
Har i denne perioder fået en vis indsigt i, hvilket arbejde og energi, der bliver lagt i at skabe og vedligeholde en Forening, hvor medlemmerne føler sig godt behandlet.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Et længere liv på arbejsmarkedet har vist mig, at det er vigtigt for at undgå stress, at der er en vis balance mellem den tid man er på jobbet, og den tid man tilbringer sammen med familien. Derfor skal der i forbindelse med ansættelse og under medvirken af IDA, oprettes en Work-Life Balance aftale.
For at øge livskvaliteten skal IDA være med til at arbejde for at fremme værdier som kvalitet, bæredygtighed og brug af egne produkter. Værdier som i dag er underlagt moderne værdier som: Effektivitet, kvantitet og ensartethed.

Candidates in