Malene Matthison-Hansen

List Fagforeningslisten
Age 50
Workplace Gladsaxe kommune
Education Civilingeniør
Field Miljø, civilingeniør
Hvem er jeg?

Jeg har været medlem af hovedbestyrelsen i IDA de sidste seks år og af forretningsudvalget de sidste tre år.

Jeg er tillidsrepræsentant for IDA og DM i Gladsaxe Kommune, hvor jeg har været ansat i otte år. Jeg arbejder med affaldshåndtering og grøn omstilling i mit "daglige" arbejde, men bruger også meget energi på tillidshvervet både i forhold til kollegaernes løn- og ansættelsesforhold, men også i MED-samarbejdet. MED-samarbejdet har været ekstra vigtigt også på min arbejdsplads i de sidste to år med hjemmearbejde og nye typer af trivselsudfordringer. 

I IDA, i mit tillidshverv og i mit arbejde er jeg drevet af at styrke sammenhold og samarbejde. Jeg tror på, vi er stærkest, når vi ser og bruger hinandens evner og ressourcer.

Vigtigst af alt er jeg gift med Michael, som er ingeniør og spejderleder. Sammen har vi tre dejlige teenagere.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg stiller op som kandidat til formandsposten for at fortsætte arbejdet for gode forhold for IDAs medlemmer på arbejdsmarkedet og en stærk indsats for grøn omstilling. Jeg vil fortsat arbejde for et godt samarbejde, gode forhold for alle aktive og for at IDA har et godt troværdigt image udadtil.

Der er brug for et godt samarbejde med de andre AC-organisationer. Og det er vigtigt, at IDA har en stærk og troværdig stemme, når det handler om udviklingen indenfor teknologi og videnskab.

IDA skal være en god fagforening. IDA skal ikke bare sikre gode forhold for ansatte ingeniører og tillidsvalgte, men også påvirke udviklingen i samfundet.

Det gør IDA til en helt speciel fagforening, at vi ud over fagforeningsdelen også har faglige og regionale aktiviteter, som giver identitet, relevans og faglig udvikling. Den styrke skal vi holde fast i og vi skal blive bedre til at bruge den faglighed vi har tilsammen.

Det min overbevisning, at IDAs medlemmer har et ansvar i forhold til den vigtige omstilling til en bæredygtig udvikling. Teknologi alene kan ikke redde verden, men verden har brug for en ansvarlig teknologisk udvikling - IDA skal være med til at vise vejen
Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg vil være med til at sikre at IDA fortsætter den linje, vi har lagt de sidste seks år:

IDAs arbejde skal fortsat bygge på FNs 17 mål for en bæredygtig udvikling.

IDA skal stå frem og have en stemme. Politikerne på Christiansborg skal vide, at de skal lytte os, når det handler om teknologi, it, videnskab, uddannelse og omstillingen til et bæredygtigt samfund.

IDA skal forblive Danmarks bedste fagforening