Henning Jan Degn

List Private Ingeniører - pi
Age 41
Workplace Cvation A/S
Education Civilingeniør
Field IT-informatik, civilingeniør
Hvem er jeg?

Jeg er uddannet civilingeniør og blev færdig i 2009

Gennem min karriere har jeg arbejdet et par forskellige softwarehuse. Lige nu er jeg ansat hos cVation og har været her i 9 år.

Jeg er medlem af IDA, fordi det er en organisation, som både har fagtekniske netværk og fagforeningssupport.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg ønsker at de privat ansattes forhold bliver et fokusområde i IDA.

 Jeg arbejder for at IDA skal:

  • Støtte og styrke det lokale arbejde og arbejde for etablering af nye virksomhedsgrupper.

  • Være garant for at ingeniørernes løn- og ansættelsesforhold fortsat forbedres.

  • Sikre at IDA-medlemmer får fortsat kompetenceudvikling.

Jeg mener at det var vigtigt at ingeniørerne taler med en fælles stemme og de bedste resultater opnås gennem en fælles indsats. Jeg er arbejder for at opnå de bedste resultater for ansatte ingeniører.

Det er de erhvervsaktive medlemmerne der skal forme IDA politiker.

IDA skal have fokus på både Fagforeningen, Fagteknikken og det Regionale arbejde.

Hvorfor skal man stemme på mig?

En stemme på mig er en stemme til fordel for de privat ansatte.

Jeg ønsker at blive valgt ind i IDA’s Repræsentantskab for at påvirke IDA til at have mere fokus på de privatansattes behov og ønsker.

Der skal ske en forbedring af løn og ansættelsesvilkår ved at IDA i højere grad støtte op om lokal organisering i virksomhedsgruppe samt samarbejde på tværs af virksomheder med få IDA medlemmer.

IDA skal blive meget mere synlig ude på de private arbejdspladser, f.eks. gennem både fagtekniske og fagforenings arrangementer afholdt på virksomhedens adresse, så privatansatte kan nå deltage uden at skulle helt ind til IDA’s lokaliteter.

Candidates in