Kathrine Nygaard Stannov

List Yngrelisten - de grønne STEMmer
Age 39
Workplace ENTSOG - European Network for TSOs for Gas
Education Diplomingeniør
Field Eksport og teknologi, ing.prof.bach.
Hvem er jeg?
Årgang ‘82, vestjyde, dimitteret som eksportingeniør med maskinlinje i 2007. Har været omkring støberibranchen i Skive som salgsingeniør, produktchef for varmevekslere i Kolding og IT konsulent for gas transmission i Ballerup og Fredericia, inden jeg flyttede til Bruxelles i 2015 for at joine netværket for EU’s gastransportører. Her arbejder jeg med markedstransparens og ditto integritet. 
Har boet i Schweiz, Tyskland og Australien inden jeg flyttede til Belgien. Jeg har altid været drevet af en udlængsel, og det international aspekt af IDAs arbejde har derfor en naturlig prioritet for mig. Efter at have arbejdet i såvel energitunge som energioptimerende og energitransporterende virksomheder er energi blevet en rød tråd i min karriere, og den grønne omstilling ligger mig meget på sinde. Min opmærksomhed er rettet mod såvel dansk regi som EU og internationalt. Moster til to søde unger på 5 og 8, samlevende med Sam, som også er ingeniør, og glad for frivilligt arbejde i JCI, verdens bedste netværk! 
Hvorfor stiller jeg op?
Ingeniørforeningen IDA er en fabelagtig organisation, som har formået at holde sig relevant for medlemmerne, og nu kan bryste sig af at være en af Danmarks bedste fagforeninger, med de mest tilfredse medlemmer. Yngrelisten har siddet i formandskabet siden 2004, og jeg stiller op for at støtte op om den linje der er lagt i samarbejde med andre lister: en moderne fagforening der søger fornyelse og er en aktiv stemme i samfundsdebatten. 


Hvorfor skal man stemme på mig?
Stem på mig i Region København for at støtte Yngrelistens arbejde i Repræsentantskabet og i de øvrige udvalg. Udover et fokus på at være en relevant forening for alle medlemmer, især de unge årgange, arbejder Yngrelisten benhårdt på at sikre en mangfoldig forening der er aktiv i hele Danmark.

Yngrelistens mærkesager er:

  • Fokus på ’Grøn omstilling’
  • ’Fremtidens arbejdsmarked skal gøres fleksibelt’
  • Sikring af ’Etik i tech’ og
  • IDA som ’din livslange karrierecoach’ uanset hvor du er i din karriere.
Følge os også på:
FaceBook: https://www.facebook.com/Yngrelisten/
Instagram: https://www.instagram.com/yngrelisten/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/yngelisten-de-gr%C3%B8nne-stem-mer/


Who am I?
I graduated in 2007 from VIA in Horsens with a bachelor in Global Business Engineering. I worked in the plaster casting and fluid dynamics industries before arriving in energy transmission in 2014, since 2015 working in the energy regulation area in Bruxelles.
Living with my partner Sam in Vlaams-Brabant (he's also an engineer, by the way) and aunt to Rosa and Rasmus, 8 and 5-y-o. Enjoying voluntary work in IDA and JCI, THE best networking organisation!

Why am I a candidate?
IDA is an outstanding organisation that provides a great platform for STEM professionals. I'm proud of having contributed to this great organisation since 2010, by promoting Yngrelistens priorities for improving diversity in all aspects and areas of the organisation.

Why should you vote for me?
A vote for me is a vote for the work of Yngrelisten: A diverse, international and opinionated group that strives to improve the work-life balance for its younger members, sufficient membership benefits for international members and ensuring a sound voice in public debate.

The Green Voices' focus areas are:
  • Pushing 'The Green Transition'
  • 'The future of work-life is flexible'
  • Ensuring 'Ethics in tech' and
  • IDA as 'your life-long career coach' no matter where you are in your career
Follow The Green Voices:
FaceBook: https://www.facebook.com/Yngrelisten/
Instagram: https://www.instagram.com/yngrelisten/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/yngelisten-de-gr%C3%B8nne-stem-mer/