List Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Workplace Dagrofa ApS
Education Akademiingeniør
Field Kemi, akademiingeniør
Hvem er jeg?

Jeg er koncernkvalitetschef i Dagrofa og overordnet ansvarlig for koncernens aktiviteter indenfor kvalitet, sikkerhed, ansvarlighed, lovgivning og kontrol af fødevarer, øvrige dagligvarer samt lægemidler.

Jeg har været aktiv i IDA siden 2006; de første 12 år i IDA, Levnedsmiddelselskabet, et fagteknisk selskab med mere end 2500 medlemmer.

IDA’s fagteknik er noget af det, som medlemmerne virkelig kan have glæde af, mulighed for at vedligeholde og udbygge videns grundlag, deltage i debatter og workshops og få ny inspiration, men måske vigtigst af alt at opbygge et stærkt netværk. Jeg sluttede i 2018 efter to formandsperioder og gav stafetten videre.

I foråret 2019 blev jeg valgt ind i IDAs repræsentantskab for Innovation, Trivsel og Moderne ledelse, og jeg genopstiller til valget i 2022.

Læs mere om mig på https://www.linkedin.com/in/karin-fr%C3%B8idt-b5b8935/

Se min valgvideo: https://youtu.be/5JKLUuVuSMs

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg mener, at IDA har et uudnyttet potentiale til at bistå medlemmerne endnu mere med deres faglige og personlig udvikling helt fra studietiden og gennem karrieren, og jeg mener, at IDA bør fremme medlemmernes mulighed for indflydelse på samfundet.

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at IDAs medlemmers kompetencer er helt essentielle, hvis vi vil positionere Danmark som innovativt og fremsynet.

Stress og mistrivsel er en kæmpe udfordring for IDAs medlemmer, og derfor er de psykiske arbejdsvilkår virkelig noget, som jeg mener vi som forening skal fokusere på. I løbet af det seneste år har flere end halvdelen af IDA’s arbejdsmiljørepræsentanter oplevet, at kolleger er gået ned med stress.

Medlemmernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø er også noget jeg brænder meget for. Alt for mange går ned med stress og her mener jeg at IDA både skal hjælpe arbejdstager og arbejdsgiver med en forebyggende indsats, IDA skal ikke kun bistå, når det er gået galt.
Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg synes, at det er spændende og givende at arbejde som aktiv i IDA, og hvis der er noget man vil have indflydelse på, så må man jo tage del i arbejdet.

Jeg har opbygget et stort netværk, som jeg både har glæde af fagligt og menneskeligt. Og jeg glæder mig over at kunne gøre en forskel.

Jeg har den holdning, at hvis der er noget man synes kan gøres bedre, så må man tage del i løsningen.

Who am I?
I work as Group Quality Manager at Dagrofa with overall responsibility for activities within quality, safety, social compliance, accountability, legislation and control of food, other groceries and medicines.

I have been active in IDA since 2006. In the spring of 2019, I was elected to IDA's Board of Representatives for ITM.

Follow me og link up https://www.linkedin.com/in/karin-fr%C3%B8idt-b5b8935/

Why am I a candidate?
I believe that IDA has further potential to assist members even more with their professional and personal development, and I believe that IDA should promote members' ability to influence society.

The competences of IDA's members are essential if we want to position Denmark as innovative and forward-looking.

Stress is a huge challenge for IDA's members. The mental working conditions really are something that I think IDA as an association should focus on.

The well-being and mental working environment of members is also something I am very passionate about. Too many people go down with stress and I think that IDA should help both the employee and the employer with preventive action, IDA should not only assist when things have gone wrong.

Why should you vote for me?
I have built a large network that I enjoy both professionally and humanly. And I'm excited to make a difference.

If there is something you think can be done better, then you must take part in the solution.