List Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 57
Arbejdssted / Workplace GN Audio A/S
Uddannelse / Education Akademiingeniør
Retning / Field Msc. Systemic Leadership & Organisation
Hvem er jeg?

Siden 2019 har jeg været medlem af IDAs repræsentantskab for denne innovative liste med fokus på trivsel og god motiverende ledelse.

Jeg har været bestyrelsesformand for IDA Lederforum Hovedstaden i årene 2015, 2016, 2017 & 2018.

I mit daglige virke er jeg Head of Audio Technology hos GN i Ballerup.

Jeg er leder for 50 ingeniører. Mine medarbejdere er aktive medspillere i mit daglige virke. At føle sig hørt, forstået og anerkendt er vigtige faktorer i den enkelte medarbejders trivsel på arbejdspladsen. Jeg brænder for udvikling af både den enkelte medarbejder og medarbejderen som en del af den organisatoriske helhed.

Se i øvrigt nedenstående interview vedrørende forandringsledelse.

https://universe.ida.dk/artikel/chef-om-forandringsledelse-det-faelles-er-at-vi-taler-sammen-57299/

Se min valgvideo: https://youtu.be/NXJqgVHDdR4

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg har valgt at genopstille, fordi jeg der, hvor jeg nu er i livet, har tid og lyst til at bidrage med mine erfaringer i et virke for IDA.

Jeg har en master i ledelse og organisation fra Bedfordshire University i England, og jeg har 20 års praktisk ledelseserfaring. Følg gerne linket nedenfor.

https://www.linkedin.com/in/jenskmadsen/

Hvorfor skal man stemme på mig?

Min største mærkesag er helt klart medarbejdernes trivsel i innovations- og forandringsprocesser.

Medarbejder-, teknologi- samt organisationsudvikling er gensidigt afhængige af hinanden, og disse kombineret emergerer vækst som bl.a. skaber trivsel og innovation.

Who am I?

For the last 3 years I have been part of the IDA parliament.

I was selected as the chairman of IDA Lederforum Hovedstaden 2015, 2016, 2017 & 2018. 

I am the Head of Audio Technology at GN Audio in Ballerup. I lead 50 international engineers.

Why am I a candidate?

I candidate because I have a passion for appreciative leadership and development of both the individual employee and the employee as a part of the organisation as a whole.

I have more than 20 years practise as a leader. I have a MSc in leadership and organisation from Bedfordshire University in England. See more on the following link https://www.linkedin.com/in/jenskmadsen/

Why should you vote for me?
My key issue is the development of the employee while experiencing innovation and change. Employee-, technology- and organisational development interdepend and combined they emerge growth resulting in increasing employee satisfaction a.o.