List Innovation, Trivsel og Moderne ledelse
Alder / Age 55
Arbejdssted / Workplace Region Hovedstaden
Uddannelse / Education Civilingeniør
Retning / Field Bygning
Hvem er jeg?
Jeg arbejder som byggeteknisk specialist hos Center for Ejendomme, Region Hovedstaden.

Jeg er en erfaren specialist og projektleder, bygningsingeniør (Msc) med rådgivningsopgaver indenfor eksisterende byggeri og indenfor nybyggeri. Dybdegående erfaring indenfor tilstandsopgaver, skadesanalyse, materiale undersøgelser, reparationsstrategi, drift og vedligehold samt kvalitetskontrol af alle typer bygningskonstruktioner såvel eksisterende som nybyggeri. Jeg har specialistviden indenfor betonkonstruktioner og NDT værktøjet.

Se min valgvideo: https://youtu.be/d_2BDA5PFcA
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg brænder for trivsel og arbejdsglæde. Alt for mange bliver presset, oplever depressioner og går ned med stress.
IDA skal være vores support og støtte igennem hele arbejdslivet. En forening der har ens bedste interesser for øje uanset hvor man arbejder.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg vil gerne være med til at sikre at IDA fortsat videreudvikler deres tilbud indenfor work life brilliance og forebyggelse af stress.
Der skal være plads til efter og videreuddannelse og plads til at man også kan være der for familien under sygdom og død.
Når man samarbejder og giver plads til det hele menneske, bliver medarbejderne også gladere, mere innovative og loyale overfor arbejdspladsen.