Morten Rufus Blas

Liste Bæredygtig Ledelse
Alder 40
Arbejdssted Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland
Uddannelse Civilingeniør
Retning IT-informatik, civilingeniør
Hvem er jeg?
Jeg har arbejdet med at inspirere og skabe innovation gennem hele min karriere.   Min rejse har taget mig på tværs af industrier inklusiv farma, landbrug, og finanssektoren som både teknisk ekspert, teamleder, og administrerende direktør i mit eget firma.  I dag arbejder jeg hos Nordea som data science leder hvor jeg udvikler algoritmer til bekæmpelse af hvidvask med et fantastisk team af ingeniører, softwareudvikler, og data scientists.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg tror ingeniører har en masse at bidrage med til samfundet og hvert enkelt af jer kan gøre en kæmpe forskel.  Dette kræver dog at jeres stemme bliver hørt og at jeres meninger bliver taget alvorligt.  Bæredygtig ledelse enten som teknisk ekspert eller linieleder kræver en stærk stemme.  Jeg vil gerne styrke jeres stemme gennem mit arbejde i IDA og gennem offentligt debat.  På denne måde vil jeg bidrage med at gøre ingeniørjobs både sjove og værdiskabene.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Lad os sammen skabe et arbejdsmiljø hvor de rigtige faglige beslutninger går hånd i hånd med økonomisk vækst såvel som miljø, sociale, og etiske fremskridt.
Who am I?
I've been working with inspiring and creating innovation throughout my career.  This journey has taken me across multiple industries including pharma, farming, and banking. I've worked in multiple roles including as subject matter expert, team lead, and CEO in my own company.  Today I work at Nordea as head of data science researching and developing novel algorithms for anti-money laundering with an amazing team of engineers, software developers, and data scientists.  
Why am I a candidate?
I believe engineers contribute massively to society and every one of you can make a real difference.  This requires that you get heard and your opinions are taken seriously.  Sustainable leadership whether as a line manager or knowledge leader requires a voice.  I want to strengthen that voice and I think it is best stengthened by putting focus on it through IDA and through public debate.  By doing this, I will contribute to make engineering jobs more fulfilling and not the least even more exciting!
Why should you vote for me?
Lets create a working environment where the right engineering decisions go hand in hand with economic growth as well as high environmental, social, and ethical well-being.