Carsten Nøkleby

Liste Bæredygtig Ledelse
Alder 57
Arbejdssted SESAM-World ApS
Uddannelse Civilingeniør & Ph.D.
Retning Automatisering og digitalisering
Hvem er jeg?
Jeg har været aktiv med egen virksomhed i 17 år, og arbejder med at rådgive kunder om det at udnytte ny teknologi. Introduktionen af nye teknologier kræver forståelse for ledelse i samspil med forståelsen for forretningsprocesser. Jeg har ikke tidligere været aktiv i IDA, men ønsker at styrke brugen at nye teknologier gennem viden om bæredygtig ledelse. Sidder som bestyrelsesformand for virksomhederne Trend Vandværk og Siana. Derudover har jeg være formand og initiativ tager til Automations netværket SESAM med mere end 100 medlemsvirksomheder. 
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg ønsker at være aktiv og hjælpe IDA med yderligere at styrke brugen af nye teknologier i samspil med bæredygtig ledelse, således at IDA kan tilbyde et fundament og platform for medlemmernes uddannelse. 
Hvorfor skal man stemme på mig?
Fordi jeg ønsker at gøre en forskel og bidrage til at øge fokus på bæredygtig ledelse i samspil med indførelsen nye teknologier. 
Indførelse af nye teknologier & metoder i virksomheder kræver ledelse for at få en bæredygtig succes. 
Who am I?
I have been active with my own company for 17 years, and work with advising customers on utilizing a new technology. Introducing new technologies, requires an understanding of leadership in interaction with the understanding of business processes. I have not previously been active in IDA, but want to strengthen the use of new technologies through knowledge of sustainable management. Serves as chairman of the board of the companies Trend Vandværk and Siana. In addition, I have been chairman and take the initiative for the Automation network SESAM with more than 100 member companies.
Why am I a candidate?
I want to be active and help IDA further strengthen the use of new technologies in interaction with sustainable management so that IDA can offer a foundation and platform for members' education.
Why should you vote for me?
Because I want to make a difference and help increase the focus on sustainable management in conjunction with the introduction of new technologies.