Normal fixed capture5

Stillere

Ingen stillere

Bæredygtig Ledelse

Listefører Caroline Tromer Dragsdahl
Opstillingsform Prioriteret / Prioritised ranking
Valgforbund Gerne med dem vi deler værdier
Eksterne henvisninger
Budskab

Den faglighed som IDA organiserer, har altid været en væsentlig del af det, der skaber udviklingen i samfundet.

Ledelse og lederskabet, er en grundsten i vores fælles fundament.

IDA skal blive bedre til at udfolde medlemmernes fulde styrke indenfor ledelse.

Din fremtid, vores samfund, bæredygtig ledelse

Listepræsentation

Bæredygtighed og ledelse betyder alt

En stor del af IDA-medlemmerne har ledelse som en integreret del af det daglige arbejde, lyder det fra listen Bæredygtig ledelse.

Ledelse er en nødvendig disciplin for IDA’s medlemmer. Det gælder i medlemmernes uddannelse, arbejdsliv, organisation og i samfundet som helhed. 
IDA-medlemmer leder den teknologiske udvikling. Dermed skaber de det fundament, samfundet skal stå på nu og fremover. IDA’s medlemmer skal lede dem, der leder udviklingen. De skal desuden lede sig selv mod nye mål og ny innovation.

Derfor er ledelse og lederskab en grundsten i IDA. Listen Bæredygtig ledelse er for alle IDA-medlemmer, uanset om man har titel som leder eller ej.

Mærkesager

  • Fremtiden har brug for bæredygtig ledelse
  • Ida skal sætte politisk agenda
  • IDA skal arbejde for diversitet og ligestilling
  • Ledelse er en ny grundsten i IDA’s arbejde
  • IDA skal sikre udvikling af ledelse og ledere

Hvordan
I Bæredygtig ledelse udlever vi vores værdier i praksis, og vores mærkesager peger også indad. Diversitet og idéudvikling går hånd i hånd og bliver afspejlet i vores sammensætning.

Listen Bæredygtig ledelse er et frirum for idéudvikling, hvor vi har fingeren på den samfundsmæssige puls, så vi bedre kan flytte IDA. Et sted, hvor vi skaber konkrete resultater. Hvor vi skaber forståelse for den indflydelse, medlemmerne har på deres arbejdsplads, deres lokalområde og samfundet.

 

Vision

  • IDA skal profilere sig som den lederorganisation, den også er.
  • IDAs medlemmer skal prøve kræfter med ledelse, så de kan realisere de potentialer, deres store viden og overblik giver dem.
  • IDA skal være et fællesskab, der realiserer potentialet i teknologi og viden med bæredygtig ledelse.

En stemme på Bæredygtig ledelse er en stemme for, at IDA bliver bedre til at udfolde medlemmernes fulde styrke.

 

Historik
Bæredygtig Ledelse har været aktiv under skiftende navne gennem de seneste 25 år. Listen har haft næstformandsposten i IDA og har udvirket en række succesfulde tiltag, der har trukket i den rigtige retning: IDA Lederforum, IDA Ledelse, Karriere og Kompetence, IDA Selvstændig og IDA Mentorordning. Arbejdet er aktuelt, fordi der er en stigende andel af IDA-medlemmer, der har berøring med ledelse.