Thorkild Vestergaard

Liste Fagforeningslisten
Alder 69
Uddannelse Civilingeniør
Retning Bygning - anlæg
Hvem er jeg?

Jeg har i mange år været ansat i Trafik og Veje, Teknik og Miljøforvaltningen i Viborg Kommune.

Jeg var i alle årene tillidsrepræsentant for IDA-medlemmerne i Kommunen og repræsenterede AC'erne i Kommunens HovedMED, så jeg har et godt kendskab til den kommunale arbejdsplads.

Jeg er medlem af Lønstatistikudvalget i Ida. Et vigtigt udvalg, der både opsamler viden om løn og ansættelsesforhold på private og offentlige arbejdspladser samt søger at formidle den på nye måder.

Hvorfor stiller jeg op?
Det er vigtigt at fastholde, at IDA også er en fagforening, så vi sammen kan sikre gode ingeniørarbejdspladser med alt, hvad der hører hertil. Det vil jeg gerne være med til at sikre sammen med resten af repræsentantskabet. Der er fortsat brug for, at der er nogle til at tale de ansattes sag i IDA og i de sammenhænge, hvor løn- og ansættelsesforhold drøftes og forhandles.
Hvorfor skal man stemme på mig?
For at medvirke til, at fagforeningslisten får indflydelse på udviklingen af fremtidens akademiske arbejdspladser.Med mig får I en, der kender de kommunale arbejdspladser.Arbejdspladser, der er vigtige elementer i arbejdet for et bedre miljø, der kan være med til at forbedre klimaet, og som kan være med til at sikre en ligelig udvikling i Danmark.

I fagforeningsarbejdet er det også vigtigt, at vi fastholder et system, hvor de kommunale ingeniører ikke sakker bagud i lønsammenhænge i forhold til andre grupper.


Kandidater i