Kim Faldborg

Liste Fagforeningslisten
Alder 58
Arbejdssted Statens Administration
Uddannelse Akademiingeniør
Retning Maskin, akademiingeniør
Hvem er jeg?
Statsansat IT konsulent, TR for AC gruppe og regionsformand IDA Nord.
Jeg har de seneste 3 år siddet i repræsentantskabet og har gennem fagforeningslisten prøvet at holde IDA fokus på det vi alle kan være fælles om arbejdsvilkår, arbejdsforhold, bæredygtighed og fremmelse af faktabaserede beslutninger.
Udover at være regionsformand er jeg også aktiv i kompetenceForum og leder forum i Nord Jylland.
Hvorfor stiller jeg op?
Med fingeren på pulsen i det Nord Jyske og et godt netværk i IDA mener jeg at kunne gøre en forskel.
Jeg vil gerne være den Nord Jyske stemme i debatten omkring arbejdsforhold og kunne give regionens medlemmer en stemme i repræsentantskabet, inden for de ramme som listen tilbyder.
min støtte til listes mærkesager:
- God løn og ordentligt arbejdsmiljø
Som fagforening, mener jeg at dette er et must, men det skal gøre der hvor medlemmerne ønsker det.
- Understøttelse af medlemmerne for flere virksomhedsgrupper på det private arbejdsmarked.
IDA skal opfordre til dannelse af klubber på arbejdspladserne, men også være lydhøre overfor de medlemmer som ikke ønsker dette. IDA skal gøre mere for at få oprettet netværk for de medlemmer som er på små arbejdspladser uden mulighed for at oprette klub. 
- 14 ugers øremærket barsel med fuld løn til partneren

- Respekt og støtte til ledige
IDA skal sørge for at opgradere ledige medlemmer til genindsættelse på arbejdsmarkedet, dette skal gøres mere regionalt 
- Alle virksomheder har en ligestillingspolitik
Ligestilling burde ikke være et issue i 2022, men IDA skal gøre sit til at alle virksomheder har ligestilling med i deres grundlag
- Et IDA der blander sig i den offentlige debat om arbejdsmarked, studieliv, forskning, teknologi mm og hele tiden har en etisk vinkel på det.
IDA skal gøre mere for at blive den kilde som anvendes når snakken handler om teknik- og naturvidenskab. 

Hvorfor skal man stemme på mig?
Du må gerne stemme på mig, men et er vigtigt at du stemmer
Skulle du bestemme dig for at stemme på fagforeningsliste og mig  kan jeg love at vi vil gøre alt for at IDA forsat vil være den foretrukne forening for ingeniøren i Danmark.
Personlig vil jeg gøre min indflydelse gældende så IDA forsat er en forening for teknisk- naturvidenskabelige kandidater og måske ikke når de 175 k medlemmer inden 2025.
IDA skal være mere synlig i den tekniske del af samfundsdebatten." IDA siger/ skriver", bør i fremtiden være et fakta stempel.

Kandidater i