Carsten Eckhart Thomsen

Liste Fagforeningslisten
Alder 61
Arbejdssted KU - SUND - PANUM KBH N
Uddannelse Civilingeniør
Retning Elektronik, civilingeniør 2år
Hvem er jeg?

Jeg er formand for IDA Offentlig og IDAs forhandlingsleder for de offentlige overenskomster. Jeg repræsenterer IDA i forhandlingsudvalget på det offentlige område samt forhandlingsudvalget på universitetsområdet begge i Akademikerne.

Jeg er til daglig lektor ved Københavns Universitet (KU) på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (SUND), hvor jeg forsker og underviser. Jeg arbejder desuden med uddannelsesudvikling og har bla. været med til at starte ingeniøruddannelsen i Medicin og Teknologi, som er en samarbejdsuddannelse mellem DTU og KU-SUND. På min arbejdsplads har jeg været tillidsrepræsentant i over 20 år, heraf 12 år som fællestillidsrepræsentant og er medlem af både hovedsamarbejdsudvalget og fakultetssamarbejdsudvalget på SUND.

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stille op for at styrke fagforeningsarbejdet i IDA som jeg finder overordentlig vigtigt. Jeg har en stor interesse i at bruge min mangeårige erfaring som tillidsrepræsentant og forhandler  til gavn for IDAs medlemmer.  
Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg vil fortsætte arbejdet med at skaffe de bedst mulige løn og arbejdsvilkår for de ansatte ingeniører i Danmark med særligt fokus på de offentlig ansatte i stat, region og kommune. Jeg har desuden en stærk interesse i at arbejde for ordnede forhold for undervisere og øvrige ansatte indenfor uddannelsessektoren. Der skal investeres i forskningen, specielt den tekniske forskning, og de videregående uddannelser skal sikres bedre vilkår for at levere uddannelse af høj kvalitet og de bedste kandidater til gavn for Danmark. 

 

Kandidater i