Dan Delcomyn Christensen

Liste Fagforeningslisten
Alder 63
Arbejdssted Naviair
Uddannelse Akademiingeniør
Retning Elektronik, akademiingeniør
Hvem er jeg?
Jeg er tillidsrepræsentant på min arbejdsplads og holder sammen på mine TR kollegaer fra andre organisationer med faste møder, det skaber en god forståelse til vores forskellige holdninger og arbejdsforhold. Netværk er vigtige og jeg holder p.t. styr på IDA Statensnetværk for tillidsfolk i Staten, og arbejder på at dele viden, der i sidste end skal gavne medlemmerne. Der bliver dog også plads til familie og smakkesejlads på Øresund. 
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg vil gerne bidrage til at IDA fortsætter med den støtte til VG og TR arbejdet, der foregår rundt på offentlige og private arbejdspladser. Vi har i sidste IDAValg periode fået ekstrastøtte til netværksarbejdet fra IDAs sekretariat, og det skal fastholdes!
Hvorfor skal man stemme på mig?
Løn- og arbejdsforholdene skal være vores første prioritet, som til stadighed skal udvikles i takt med at arbejdsmarked ænders.

Kandidater i