Mustafa Adham

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 39
Arbejdssted / Workplace Udlændinge- og Integrationsministeriet
Uddannelse / Education Diplomingeniør
Retning / Field Eksport og teknologi, ing.prof.bach.
Hvorfor skal man stemme på mig?

Lige forhold for alle

Fagforeningslisten arbejder for lige forhold for alle uanset etnicitet, køn, alder etc.

Fagforeningslisten arbejder for at faren skal holde mere barsel.

IDA skal være endnu mere synlig i den offentlige debat indenfor dette område

Kandidater i