Inge Halkjær Jensen

Liste Fagforeningslisten
Alder 60
Arbejdssted Aarhus Vand A/S
Uddannelse Civilingeniør
Retning Miljø, civilingeniør 20 år
Hvem er jeg?
Ansat i Aarhus Vand gennem 20 år. Fællestillidsrepræsentant for AC-klubben med ca. 70 medlemmer, hvor de fleste er ingeniører.
Har været primær deltager i processen fra offentlig overenskomst til privat virksomhedsoverenskomst.
Hvorfor stiller jeg op?
Som fælles AC tillidsmand for ca. 70 AC' ere i forsyningsvirksomheden Aarhus Vand - der har taget rejsen fra have en overenskomst i KL regi til at have en "AC-hussaftale" mellem virksomheden og IDA ved jeg af egen erfaring, hvor værdifuldt det er at have en stærk fagforening i ryggen til at bistå med at varetage og sikre de klassiske dyder: Gode løn- og ansættelsesforhold for hele AC/IDA-gruppen.Specielt når virksomhedsøkonomien generelt er trængt som følge af årlige, statslige effektiviserings krav.
Hvorfor skal man stemme på mig?
"IDA skal være synlig på private arbejdspladser".
Man skal stemme på mig, fordi jeg kender såvel det private som det offentlige arbejde. Det er vigtigt for foreningen at begge sider i det danske arbejdsmarked er repræsenteret i IDA.
Stem på mig for at styrke IDA's muligheder for blive synlige på arbejdspladserne - også de private.

Kandidater i