Rikke Gleerup Ovesen

Liste Fagforeningslisten
Alder 51
Arbejdssted Coloplast A/S
Uddannelse Ph.D.
Retning Teknisk videnskab, ph.d.
Hvem er jeg?
Entusiastisk Design Control Specialist i Coloplast fuld af energi. Uddannet som miljøkemiker med lang erfaring fra staten, Dansk Standard og Københavns Universitet
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg stiller op for at støtte IDAs arbejde med at fremme den faglige udvikling for ingeniører og cand.scienter gennem videreuddannelse og spændende job med gode arbejdsforhold og sætte deres kvalifikationer på landkortet.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg er engageret i IDAs arbejde. Jeg har både siddet i IDA Offentlig og IDA privats bestyrelse og kender IDA indefra. Jeg vil gerne fortsætte med at arbejde for gode muligheder for opkvalificering af IDAs medlemmer gennem at fremme kendskabet til vores fremragende kvalifikationer og give bedre mulighed for at dygtiggøre os.
Who am I?
Dedicated environmental chemist who, after being employed in the Danish Ministry of Environment and Food, now works as a design control specialist in Coloplast with wound and skin care products
Why am I a candidate?

I would like to support IDA's work to promote the professional development of engineers and graduates through further training and interesting jobs with good working conditions and putting their qualifications on the map.


Why should you vote for me?
 I am engaged in IDA's work and have been a member of IDA Offentlig and IDA privat's Board over the last few years. I would like to continue to work for good opportunities for upgrading IDA members by promoting the knowledge of our excellent qualifications and giving better opportunities to empower us

Kandidater i