Simon Djernæs

Liste Fagforeningslisten
Alder 54
Arbejdssted Aarhus Maskinmesterskole
Uddannelse Ingeniør
Retning Maskinretning, proces og undervisning
Hvem er jeg?
Som person er jeg ikke bleg for at påtage mig opgaver. Jeg vil være med til at løfte Danmark, hjælpe med de udfordringer vi står i. 

Jeg har mere end 10 års erfaring som tillidsrepræsentat på en statslig arbejdsplads. Vi har en stærk og velfungerende klub, med trivsel og vilkår i centrum 😃

Som TR tilstræber jeg mig altid at være velinformeret, at vide hvad kollegaernes behov er, og med afsæt i dette at disponere til alles bedste.
Hvorfor stiller jeg op?
Vores interesser skal varetages af ildsjæle som brænder for ungdommen, erhvervslivet og for Danmark.

Jeg vil et fællesskab der realiserer potentialet i teknologi og viden. Med afsæt i FNs 17 mål for en bæredygtig udvikling af verden, skal vi finde løsninger. Teknologien skal have en større stemme.
Mit kandidatur, giver mulighed for løsninger der bygger på lydhørhed, rimelighed og ansvarlighed.
Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg tror på at fællesskab gør stærk. Jeg tror på at engagement flytter noget. Resultater opnår vi sammen.

Solidaritet og samhørighed går forud for egoisme og individ. Jeg er vandt med at slås for dem, der har vanskeligt. Vandt med at tage kampen op mod overmagten.

Jeg går efter resultater, men ønsker absolut også at påtage mig ansvaret som følger med.

Jeg har 15 års erfaring med bestyrelsesarbejde, jeg har 10 års erfaring som tillidsrepræsentant.

Kandidater i