Charlotte Ankerstjerne Schunck

Liste Fagforeningslisten
Alder / Age 56
Arbejdssted / Workplace Albertslund Kommune
Uddannelse / Education Akademiingeniør
Retning / Field Bygning, akademiingeniør
Hvorfor stiller jeg op?

Gode arbejdsvilkår

Fagforeningslisten arbejder for dine og mine arbejdsforhold, så vi kan gøre en forskel i vores arbejde.

Vi skal fastholde fokus på FN's 17 verdensmål.

Fagforeningslisten arbejder for bæredygtig samfundsudvikling. Medlemmers arbejde og de valg det medfører har kæmpe indflydelse på samfundsudviklingen, derfor skal medlemmerne arbejde for fremme af bæredygtige løsninger til gavn for den verden vi lever i.

Kandidater i