Jens Peder Ulfkjær

Liste Fagforeningslisten
Alder 58
Arbejdssted Aarhus Universitet, Navitas
Uddannelse Civilingeniør
Retning Bygning
Hvem er jeg?
Jeg er fællestillidsmand på Århus Universitet samt formand for Byggeteknisk gruppe Ø. Jeg er medlem af Hovedsamarbejdsudvalget og Fakultetets samarbejdsudvalg.
Hvorfor stiller jeg op?

Vi står i en global virkelighed, der presser os til at tænke innovativt og bæredygtigt. Fagforeningslisten vil fastholde IDA’s fokus på FN’s 17 verdensmål i et strategisk perspektiv. IDA skal gå foran og sætte dagsorden for den politiske debat. IDA og IDAs medlemmer skal komme med konkrete operationelle løsninger, som kan flytte os henimod et bæredygtig samfund.

Tillidsmandsuddannelsen skal være bedre og der skal være bedre netværk blandt tillidsrepræsentanter til at styrke ders indsats.

Med respekt for at passe på mennesker og miljø stiller jeg op for Fagforeningslisten.

Kandidater i