Helle Lisbeth Larson

Liste Fagforeningslisten
Alder 60
Arbejdssted Region Midtjylland - Regionshuset Viborg
Uddannelse civilingeniør
Retning kemi
Hvem er jeg?
Jeg er uddannet civilingeniør i kemi fra DTU og har en master i teknisk videnskabelig miljøvurdering fra Ålborg Universitet. Til daglig arbejder jeg med undersøgelser og administration af jordforureninger i Region MIdtjylland hvor jeg er TR for IDA-medlemmer i Regional udvikling og sidder i både LMU og HMU.
Jeg er meget optaget af samspillet mellem de tekniske og samfundsmæssige områder og hvordan vi sikrer et godt arbejdsmiljø med hensyntagen til alle medarbejdere, herunder muligheden for faglig og personlig udvikling Hvorfor stiller jeg op?
Jeg finder det vigtigt at IDA fortsat er en forening med et bredt syn på arbejdsforhold, hvilket fagforeningslisten kan være med til gennem sit arbejde for gode arbejdsforhold og bæredygtighed.

Kandidater i