Hanne Nielsen

Liste Fagforeningslisten
Alder 54
Arbejdssted Region Syddanmark
Uddannelse Teknikumingeniør
Retning Bygge og anlæg, teknikumingeniør
Hvem er jeg?

Jeg er 55 år, bosiddende ved Horsens, gift og med en hjemmeboende datter. Jeg er uddannet teknikumingeniør fra Ingeniørhøjskolen i Horsens.

Jeg arbejder i Regional Udvikling i Region Syddanmark og har været ansat siden 2007. Udover mine daglige opgaver indenfor miljøområdet (jord- og grundvandsforurening) er jeg tillidsrepræsentant. Mine over 10 års erfaring som tillidsrepræsentant og repræsentant i MED-udvalget bruger jeg i det offentlige TR-netværk i Syddanmark og i bestyrelsen i IDA-offentlig. Jeg oplever hver eneste dag hvor stor en betydning dygtige, dedikerede tillidsrepræsentanter har på en arbejdsplads.

Tidligere har jeg været privatansat rådgiver indenfor miljøområdet igennem 13 år.
Hvorfor stiller jeg op?

IDA skal aktivt arbejde for tillidsrepræsentanter og deres synlighed på arbejdspladserne.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Fagforeningslisten kæmper for bedre vilkår for tillidsrepræsentanten som:

  • er med til at sikre ordnede arbejdsforhold og arbejdsmiljø og for at alle har en løn, der matcher opgaver og ansvarsområder.
  • at støtte medlemmet i lønforhandlingen
  • være bisidder i de svære situationer – give støtte og vejledning til medlemmet
Gode arbejdsforhold giver arbejdsglæde og trivsel hvilket er en forudsætning for innovation og udvikling.

Det er vigtigt, at medlemmerne har viden om hvilken hjælp IDA kan tilbyde igennem alle livets faser.

Ledige medlemmer af IDA skal have tilbud om relevant efteruddannelse og sparring til hurtigt at komme i arbejde igen.

Kandidater i