Alexander Leegaard Krabbe

Liste Yngrelisten - de grønne STEMmer
Alder 31
Uddannelse Civilingeniør
Retning Fysik og nanoteknologi
Hvem er jeg?
Jeg er far. Og så er jeg fysikingeniør. Og så er jeg interesseret i katalysatorer til omdannelse af vedvarende el- og kraftproduktion til langtidsenergiopbevaring. 

Jeg har ved siden af mit arbejde som ingeniør været aktiv i det internationale spejderfællesskab, hvor jeg blandt andet har siddet i bestyrelsen for The Danish Scout Council (50.000 medlemmer) samt diverse styregrupper for udvikling af programmateriale og arrangementer.  

Grundlæggende er jeg meget passioneret for at skabe en bedre verden. 

Jeg er stor fan af at verden igennem FN har formuleret bæredygtighedsmål, fordi det giver os et langt bedre grundlag for at bringe fakta ind i debatter, hvis vi er enige om præmissen, for hvad der er en bedre verden. 
Hvorfor stiller jeg op?

Jeg mener, IDA skal forblive et stærkt fagfællesskab for ingeniører på tværs af landet og IDA skal fortsat bidrage postivt til den offentlige samtale ved aktivt at bringe evidens og fakta ind i debatten.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg er interesseret i at IDA arbejder for den grønne omstilling

IDA skal have modet til at sige det upopulære og IDA skal tage mere ansvar i samfundet for grøn omstilling ved at bringe fakta ind i debatten.

FN har formuleret 17 mål for en bedre verden. Det er denne fælles forståelse, som skaber fundamentet, for at vi kan bringe relevant fakta ind i debatten.


IDA skal arbejde for at alle medlemmer kan have et trygt arbejdsliv med gode arbejdsvilkår hele livet. Også under fleksible ansættelsesformer. Når livet udvikler sig skal mulighederne for forandringer i jobbet følge med.

Mange ønsker et mere fleksibelt arbejdsliv med tid til familien, iværksætteri og livslang læring. IDA skal forme rammerne, der gør det muligt at få et mere fleksibelt arbejdsliv.

Who am I?
I am a dad. Secondly I am studying a PhD in experimental surface science and physics in the attempt to improve the field of catalysis.

I have been active in world scouting since 2014 and been part of the danish scout council board as member and vice-chair. 

I am a firm believer in energy makes the world go around and the 7th sustainable developer goal is my favorite although the fact that we have SDGs providing a common understanding of a better world is unbelievable important. 
Why am I a candidate?
I run for the board of IDA because I want to work for the union improving the life quality of those who are part of the union as well as insuring the possibility of being active and relevant for new members. 
Why should you vote for me?
I will work dedicated for a visible IDA. Yngrelisten has 4 amazing written statements.

Climate Crisis/ Energy Crisis,
Flexible work/home balance

IDA should play an active role in society creating a better world solving the climate / energy crisis. This should be done by using facts and evidence into the public debate.

Furthermore it is important that the home/work balance should come from a flexible work and not just by fitting the forever changing life into what ever job one has.
Flexible work life is important for many of us. Do you wnat to start a business, work multiple startups, expand your familiy, explore the sea or help a homesless. The life you want to live should be possible.