Liste Yngrelisten - de grønne STEMmer
Alder 51
Arbejdssted Langeland Kommune
Uddannelse Cand.scient.
Retning Biologi
Hvem er jeg?
Jeg er født 1970. Uddannet biolog fra Syddansk Universitet. Arbejder i natur og miljøafdelingen ved Langeland Kommune. Privat bor jeg på en mindre økologisk gård på Tåsinge.
I forbindelse med uddannelsen har jeg været på studieophold ved Murdoch University i Perth, samt Manchester University. Begge steder har mit fokus været kurser i bæredygtighed, vedvarende energi og naturgenopretning.
Hvorfor stiller jeg op?
Jeg har de seneste 4 år været forbrugervalgt til repræsentantskabet ved Sydfyns Elforsyning (SEF). Det har været meget lærerigt, givet indblik i hvordan et repræsentantskab arbejder og hvilke områder det er muligt at påvirke. Det har givet mig mod på at stille op til repræsentantskabsvalget her.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg er en person, som ofte angriber problemstillinger fra andre vinkler end flertallet. Jeg ser ofte muligheder, hvor andre ser udfordringer. Man skal stemme på mig, hvis man ønsker et medlem som brænder 100 procent for grøn omstilling og bæredygtige løsninger. Vi har så mange håndtag at trækker i, teknologien har langt hen af vejen alle løsningerne. VI skal hele tiden holde fokus på at det er de bedste løsninger som kommer i spil.
Why should you vote for me?
Yngrelisten (the young, green voices of IDA) engages young people in IDA and sets visions for the future. Vote for us to support young STEM graduates to set a green direction for IDA. Our key issues are:

Green transition: 
IDA must take more responsibility for the green transition of our society by bringing facts into the debate, bringing stakeholders together in finding concrete solutions, and by being a hub for technology-based visions and limitations. We must bring our members together and engage in interdisciplinary professionalism so that we point out the most important efforts. IDA must also have the courage to say the unpopular opinion when required. 

The working life of the future must be made flexible: 
Many want a more flexible working life with time for family, entrepreneurship and lifelong learning. IDA must shape the framework that makes it possible to have a more flexible working life - including the right to part-time work. Our members must have good working conditions, even under flexible forms of employment. 

Ethics and tech: 
IDA must be the watchdog for the ethical dimensions of technology development, including the right to digital privacy and proper algorithms. What is practiced and legislated today are the Wild West. Therefore, IDA must be a strong voice in the societal debate, which through information campaigns, analyzes and recommendations for legislation shapes better ethics in technology development. 

Your lifelong career coach: 
Many in IDA want a working life with exciting challenges. But few have the full overview of the possibilities. Our professional community has a great opportunity to present targeted offers to the individual, based on recommendations, data and our members' experiences. IDA should be your lifelong career coach, always giving the perfect advice you had not even considered. 

The DNA of the youth list is to be a brave, visionary list that rolls up its sleeves to develop: We take responsibility by engaging qualified people for IDA's most important positions We set the agenda by coming up with proposals and discussion topics in all IDA's bodies We want to create a strong common identity for the entire IDA membership We work for diversity throughout IDA, focusing on younger, international and other under-represented