Mathilde Ginnerskov Bergstrøm

Liste Yngrelisten - de grønne STEMmer
Alder 22
Uddannelse Diplomingeniør
Retning Bioteknologi
Hvem er jeg?

Jeg er 22 år og uddannet diplomingeniør i bioteknologi og blev færdig i januar 2022. Som nyuddannet støtter jeg naturligt op omkring Yngrelistens mærkesager, som kræver fokus på et fleksibelt arbejdsliv og livslang læring, etik i tech, og påvirkning af den grønne omstilling.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg har været aktiv i 2 år i IDA Vestsjælland. Jeg er stolt af de resultater vi har skabt. Men en mangfoldig, ung og dynamisk forening kræver konstant arbejde og fokus rettet mod fremtiden, hvilket Yngrelisten er garant for.

Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg vil arbejde for større IDA-synlighed i regionerne og større regional synlighed på Kalvebod Brygge. Samtidig vil jeg støtte op om flere yngre bestyrelsesmedlemmer i alle IDA-bestyrelser for at fremme det generationsskifte, der skal være med til at styrke IDA for alle nu og i fremtiden.

Yngrelistens mærkesager er:

· Fokus på ’Grøn omstilling’

· ’Fremtidens arbejdsmarked skal gøres fleksibelt’

· Sikring af ’Etik i tech’ og

· IDA som ’din livslange karrierecoach’ uanset hvor du er i din karriere.

Who am I?

I am 22 years old and have a degree in biotechnology engineering and I graduated in January 2022. As a newly graduated STEM professional, I naturally support The Green Voices, who demands a flexible working life, lifelong-learning, proper ethics in tech and pushing the agenda for the green transition.

Why am I a candidate?

I have been active 2 years in IDA Vestsjælland. I am proud the results we have ensured. There is however still work to be done to keep ensuring the momentum for a diverse, young, and dynamic IDA association.

 

Why should you vote for me?

I will work for greater IDA visibility and accessibility outside of Copenhagen and greater regional visibility at IDA HQ. At the same time, I will support more younger board members on all IDA boards endorsing the necessary generational shift which will help strengthen IDA for now and in the future.

The Green Voices' focus areas are:

· Pushing 'The Green Transition'

· 'The future of work-life is flexible'

· Ensuring 'Ethics in tech' and

· IDA as 'your life-long career coach' no matter where you are in your career