Normal fixed yngrelisten fb logo2

Stillere

 • Klaus Thomsen Volhøj
 • Yngrelisten - de grønne STEMmer

  Listefører David Hansen
  Opstillingsform Prioriteret / Prioritised ranking
  Valgforbund Yngrelisten og Senioringeniørlisten
  Eksterne henvisninger
  Budskab

  Yngrelisten engagerer unge i IDA og sætter visioner for fremtiden. IDA skal tage mere ansvar for samfundets grønne omstilling, for etik i teknologi og for at gøre fremtidens arbejdsliv bedre og mere fleksibelt.

  Message

  The Green Voices empower younger IDA members in creating visions for the future of IDA. IDA must take more responsibility in our society for the green transition, ethics in technology, and in making the future of work better and more flexible.

  Listepræsentation

  Yngrelisten engagerer unge i IDA og sætter visioner for fremtiden. Stem på os for at støtte at unge STEM-uddannede skal sætte en grøn retning for IDA. Vores mærkesager er:

  Grøn omstilling:

  IDA skal tage mere ansvar i samfundet for grøn omstilling ved at bringe fakta ind i debatten, samle aktører i at finde konkrete løsninger, og ved at være tænketank for teknologibaserede visioner og begrænsninger. Vi skal samle vores medlemmer og engagere den interdisciplinære faglighed så vi peger på de væsentligste indsatser. IDA skal også have modet til at sige det upopulære.

  Fremtidens arbejdsliv skal gøres fleksibelt:

  Mange ønsker et mere fleksibelt arbejdsliv med tid til familien, iværksætteri og livslang læring. IDA skal forme rammerne, der gør det muligt at få et mere fleksibelt arbejdsliv - herunder ret til deltid. Vores medlemmer skal have gode arbejdsvilkår, selv under fleksible ansættelsesformer.

  Etik i tech:

  IDA skal være vagthund for teknologiudviklingens etiske dimensioner, herunder retten til digitalt privatliv og ordentlige algoritmer. I dag er praksis og lovgivning det vilde vesten. Derfor skal IDA være en stærk stemme i samfundsdebatten, der gennem infokampagner, analyser og anbefalinger til lovgivning former bedre etik i teknologiudviklingen.

  Din livslange karrierecoach:

  Mange i IDA ønsker et arbejdsliv med spændende udfordringer. Men de færreste har det fulde overblik over mulighederne. Vores faglige fællesskab har en fantastisk mulighed for at præsentere målrettede tilbud til den enkelte, baseret på anbefalinger, data og vores medlemmers erfaringer. IDA skal være din livslange karrierecoach, der altid giver de velkomne råd, du ikke selv havde set. 

   

  Yngrelistens DNA er at være en modig, visionær liste, der smøger ærmerne op for at udvikle:

  • Vi tager ansvar ved at engagere kvalificerede folk til IDAs vigtigste poster
  • Vi sætter dagsorden ved at komme med forslag og diskussionsemner i alle IDAs organer
  • Vi vil skabe en stærk fælles identitet for hele IDAs medlemsskare
  • Vi arbejder for mangfoldighed i hele IDA, med fokus på yngre, internationale og andre underrepræsenterede.
  Presentation

  The Green Voices empower younger IDA members in creating visions for the future of IDA. Our focus areas:

  Green transition:

  IDA must take more responsibility in society for the green transition by bringing facts into the public debate, gathering actors to identify concrete solutions, and being a think tank for technology-based visions and constraints. When using the collective experience of our members, we possess the interdisciplinary technical knowledge to identify the crucial necessary actions. IDA must have the courage to raise its voice, even if it is unpopular or controversial.

  Ethics in tech:

  IDA should safeguard the right to digital privacy and dignified algorithms. Today, practice and regulations are a mayhem. IDA must be an active voice in public debate and through advocacy, analyses, and recommendations for policy improve ethics in technology development.

  The future of work-life is more flexible:

  To many, the future of working life includes flexibility for family, hobbies, and life-long learning. IDA must continuously support members in shaping their working life, ensuring such flexibility alongside with solid working conditions, including the right to part-time work.

  Your life-long career coach:

  Many IDA members desire challenges and development opportunities in their work life, whilst very few can oversee the myriad of options. Our association must ensure an ability to present tailor-made suggestions to each individual member, based on dialogue and data. IDA must be your career coach for life, suggesting valuable options you might overlook. 

   

  The Green Voices value being a courageous and visionary enabler in IDA and we're ready to get our hands dirty to innovate:

  • We engage qualified individuals for IDA's fora for decision making
  • We seek influence by making proactive suggestions and topics for discussion in all fora
  • We want a strong common SENSE of identity for ALL IDA's members
  • We want diversity in IDA's fora, focusing on young, international and other under-represented members.