Jørn Guldberg

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder 70
Uddannelse Akademiingeniør
Retning Elektronik, akademiingeniør
Hvem er jeg?

Stammer fra Ålborg - Svagstrømsingeniør fra Ingeniør Akademiet og har arbejdet med computere og Cyber-sikkerhed.

Jeg har i mange år været IDAs talsmand om IT-sikkerhed og er bestyrelsesmedlem i Rådet for Digital Sikkerhed. Her rådgiver jeg om IT-sikkerhed i øjenhøjde i medierne.

Desuden laver jeg arrangementer i IDA-IT for at udbrede viden om, hvordan man beskytter sig mod cyberkriminalitet.

Jeg er gift, far og bedstefar i en dejlig familie, hvor vi hjælper hinanden og andre – Drivhus og urtehave til hjemme produktion af mad.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg vil fortsat gerne medvirke til, at du får et IDA, som er medlemmernes IDA.

IDA skal hjælpe medlemmer med faglig udvikling og gode arbejdsforhold.

Jeg arbejder for, at IDA fortsat er en forening for medlemmerne. En forening hvor medlemmer hjælper medlemmer og administrationen skaffer værktøjerne.

Vi, IDA-medlemmer, har sammen den viden verden har brug for, til at løse klimaudfordringen og den grønne omstilling.  Den viden skal i spil, så vores politiker kan tage beslutninger baseret på fakta!

Hvorfor skal man stemme på mig?

Jeg har leveret resultater:

  • ·        Som VG-formand, fik mine kolleger bedre løn og ansættelsesvilkår.
  • ·        Som IAK-formand, at du fik Danmarks bedste og billigste A-kasse.
  • ·        Som HB-medlem medvirket til, at du har Danmarks bedste Fagforening.
  • ·        Som FU medlem sikret, at du fortsat får stærke arrangementer lokalt.
  • ·        Som bestyrelsesmedlem i IDA Forsikring, at du får Danmarks bedste forsikringer.

Who am I?

Hailing from Ålborg - Electronics engineer from DIA-E and has worked with computers and Cyber security.

I have been IDA's spokesperson on IT security for many years and I am a board member of the Council for Digital Security. Here I advise on IT security at eye level in the media.

In addition, I make events in IDA-IT to spread knowledge about how to protect yourself against cybercrime.

I am married, father and grandfather in a lovely family, where we help each other and others - Greenhouse and herb garden for home production of food.

Why am I a candidate?

I would still like to help you get an IDA, where you as a member er in charge.

IDA must help members with professional development and good working conditions.

I work for IDA to remain an association for its members. An association where” members help members!”and the administration provides the tools.

Together, we IDA members have the knowledge the world needs to solve the climate challenge and the green transition. That knowledge must come into play, so that our politicians make decisions based on facts!

Kandidater i