Daniel Alberto Sepúlveda Estay

Liste Ingeniør & TeknologiListen
Alder / Age 46
Arbejdssted / Workplace Rigshospitalet
Uddannelse / Education Maskiningeniør; Msc. Management Science; PhD Operations Management
Retning / Field Mecahnical & Industrial engineering
Hvem er jeg?

Jeg er en ingeniør, der er specialiseret i drift og ledelse af forsyningskæder med erfaring i struktur, dynamik, risiko og modstandsdygtighed af kompleks produktionsfordelingssystemer, med nyligt fokus på den strukturelle krav til cyberrisiko og modstandsdygtighed.

Jeg kombinere en akademisk baggrund inden for mekanisk og industriel ingeniørvirksomhed, drift og ledelse med både erhvervserfaring inden for supply chain-operatør og strategi inden for multinationale virksomheder og samarbejde, rådgivning og forskning med industri og universiteter i EU og USA.

I øjeblikket arbejder jeg sammen med Rigshospitalet i løsningen af drift- og forsyningskædeproblemer inden for driften, med hjælpe af dataanalyse, modellering, simulering og optimering til at fremme den nødvendige digitalisering af driften til skiftet imod sundhedspleje 4.0.

https://www.linkedin.com/in/danielsepulvedaestay

Hvorfor stiller jeg op?
Jeg er dybt interesseret i at fremme samarbejdet mellem ingeniører og fagfolk i Healthcare, og fra min nuværende arbejde kan jeg direkte se, at potentialet for samarbejde er enormt. En rolle som medlem af repræsentantskabet ville give mig mulighed for at fremme studerendes projekter, implementeringsprojekter med faglige organisationer eller "Hackathons" med integration af sundhedspersonale med teknologiforsyningsspecialister og udviklere.
Hvorfor skal man stemme på mig?
Jeg har en forpligtelse til at etablere en aktiv pipeline for ingeniør-sundhedssamarbejde ved at bruge min erfaring og netværker. Min baggrund i industrien og i den akademiske verden, og min nuværende rolle i sundhedsvæsenet er en blanding af færdigheder, der kan samle interesse og momentum blandt andre Repræsentanter og IDA-medlemmer.
Who am I?
I am an engineer specialized in the operation and management of supply chains with experience in the structure, dynamics, risk and resilience of complex production-distribution systems, with recent focus on structural requirements for cyber risk and resilience.

I combine an academic background in mechanical and industrial engineering, operations, and management, with both professional experience in supply chain operations and strategy within multinational companies, and extensive collaboration, consulting and research with industry and universities in EU and US.

Currently, I am working with the Copenhagen University Hospital (Rigshospitalet) in the solution of operational and supply chain problems in healthcare, through the use of data analysis, modeling, simulation and optimization, to advance the necessary digitalization of operations for the shift towards Healthcare 4.0.
  
https://www.linkedin.com/in/danielsepulvedaestay


Why am I a candidate?
I am deeply interested in promoting the collaboration between engineers and professionals in Healthcare, and from my work I can see directly that the potential for collaboration is immense. A role as member of the board of representatives would allow me to promote student projects, implementation projects with spcialist organizaions, or hackathons with the integration of healthcare professionals with technology supply specialists and developers. 
Why should you vote for me?
I have a commitment of establishing an active engineering-healthcare collaboration pipeline, using my experience and networks. My background in industry and academia, and y present role in Healthcare operations are a mix of skills that can gather interest and momentum among other board members and IDA members.

Kandidater i